Sisäilma ja koulutyöt

Lapset hengittävät aikuisia enemmän ja ovat siksi herkempiä ilmassa leijuville saasteille. Parantamalla sisäilmaa kouluissa, vaikutetaan positiivisesti myös oppilaisiin ja heidän koulumenestykseensä.

Children in schoolLapset altistuvat suuremmille määrille ilmassa (sekä sisä- että ulkotiloissa) leijuville ympäristösaasteille kuin aikuiset, koska:

  • Lapset hengittävät levossa enemmän ilmaa painokiloa kohden kuin aikuiset.
  • Lapset liikkuvat yleensä enemmän kuin aikuiset

Useat tutkimukset osoittavat, että sisäilman parantaminen luokassa vaikuttaa positiivisesti myös lasten koulutöihin.

Tutkimuksissa on verrattu lasten suoriutumista koulutöistä tehostamalla ilmastointia: 

  • Lapset suoriutuivat merkittävästi nopeammin matemaattisista ja kielellisistä tehtävistä, kun ulkoilman syöttönopeutta kasvatettiin.
  • Koulutehtävistä suoriutuminen nopeutui n. 8 %, kun ulkoilman syöttönopeus kaksinkertaistiin.

On asioita, joihin voit vaikuttaa hyvän sisäilman takaamiseksi.

Tietysti voit parantaa ilmanvaihtoa, mutta me Ecophonilla olemme sitä mieltä, että on parempi poistaa päästöjä aiheuttava lähde. Käyttämällä vähäpäästöisiä rakennusmateriaaleja pystytään vähentämään ilman epäpuhtauksia. Tällä on yhtä positiivinen vaikutus lasten koulutöistä suoriutumiseen kuin ilmanvaihdon parantamisella.

Valitsemalla Ecophon-akustiikkakaton, saat muutakin kuin hyvän ääniympäristön.

Samalla panostat merkittävästi myös sisäilman laatuun. 

opetustilojen akustiikkaratkaisut