Varmista yksityisyys ja puheen selvyys.

Hoitaja-asemat, jotka usein ovat avoimia työtiloja, tarjoavat henkilökunnalle työtilat silloin, kun he eivät ole potilaiden kanssa potilashuoneessa. Tämä on paikka, jossa usen otetaan vastaan vierailijoita ja kokoonnutaan palavereihin. Tässä tilassa myös valmistellaan lääkkeitä, jota pitää pystyä tekemään keskeytyksettä.

Akustiset haasteet

 • Parantaa puheen selvyyttä, jotta taataan hoitajien ja potilaiden välinen selkeä kommunikointi hoitaja-asemalla. 
 • Varmistetaan yksityisyys estämällä äänen leviäminen tiloista, joissa keskustellaan potilaiden asioista. 
 • Varmistetaan puheen selvyys tiloissa, joissa puhutaan hoidon kannalta kriittisistä asioista, kuten esim. lääkkeiden annostelemisesta.

Hygieniset haasteet

Erilaisia terveydenhuollon tiloja

 • Hoitajien huoneet
 • Hoitaja-asemat käytävillä
 • Lääkkeiden annostelualue
 • Puhdistuksen tarve: Pöly ja mikrobit.
 • Puhdistustaajuus: Satunnainen.
 • Puhdistustapa: Kuivapuhdistus, nihkeäpyyhintä ja desinfiointi.

Ratkaisu

 • Alentaa äänitasoja asentamalla hyvin ääntävaimentava akustiikkakatto.
 • Hyödyntää seinävaimentimia vähentämään äänen leviämistä ja parantamaan puheen selvyyttä.

Tuotesuositukset

Saavuttaaksesi parhaan mahdollisen lopputuloksen suosittelemme valitsemaan yhdisteltävät tuoteratkaisut alla olevan listan mukaan. Tarkista taulukossa määritellyltä tuotesivulta mikä akustiikkaratkaisu soveltuu parhaiten sinun tarpeisiisi.

Alakattoratkaisut Leijuvat äänenvaimennusratkaisut Seinävaimentimet
Hygiene Performance A    Akusto Wall A
Hygiene Meditec A   Akusto Wall C
Hygiene Meditec E   Hygiene Performance Care Wall 
Hygiene Clinic A     
Hygiene Clinic E