Akustiset ratkaisut toimistotiloihin

Älykäs toimisto on tärkeä tekijä kestävän kehityksen mukaisessa työelämässä. Kestävän äänimaailman saavuttamiseksi, huomioi seuraavat asiat:

Office environment

1Varmista tehokas työskentely - luo sopiva ääniympäristö kuhunkin tilaan

2Avotilat– keskity minimoimaan äänen leviäminen

3Toisiinsa kytketyt huoneet– keskity puheen selvyyteen

Yllä olevien vaatimusten saavuttaminen tuo useita etuja sekä työntekijälle että yritykselle ja näin ollen voidaan sanoa myös kestävän kehityksen työympäristöksi. Hyvän toimistoakustiikan etuja ovat:

  • Laskee adrenaliinitasoja 30%
  • Parantaa motivaatiota 60%
  • Parantaa suorituskykyä keskittymistä vaativissa tehtävissä jopa 50%
  • Parantaa suorituskykyä matemaattisissa tehtävissä 20%