Yleiset käyttäytymis- ja toimintaperiaatteet

Saint-Gobain-konserni on kehittänyt työntekijöille ja johdolle joukon yhteisiä periaatteita, joita yhtiö on noudattanut jo useita vuosia.

           

 

Käyttäytymisen periaatteet: 

Saint-Gobain-konserni pitää yhteisinä perusarvoina johdolle ja työntekijöille:

  • ammatillista sitoutumista
  • muiden kunnioittamista
  • rehellisyyttä
  • lojaalisuutta
  • solidaarisuutta

 

    

 

Toimintaperiaatteet: 

Saint-Gobain-konserni haluaa määrittää toimintaperiaatteet, jotka kattavat kaikkien johtajien ja työntekijöiden työhön liittyvät toimet maasta riippumatta. Nämä toimintaperiaatteet(1) mahdollistavat konsernin pitkäaikaisen strategian mukaisen kestävän kehityksen ja vastuullisen kasvun.

  • lain kunnioittaminen

  • ympäristöstä huolehtiminen

  • työntekijöiden terveys ja turvallisuus

  • työntekijöiden oikeudet

Jokaisen Saint-Gobain-konsernin työntekijä on henkilökohtaisesti vastuussa näiden käyttäytymis- ja toimintaperiaatteiden noudattamisesta. Nyt konserni haluaa esittää nämä periaatteet kirjallisesti helpottaakseen tiedottamista ja tehostaakseen periaatteiden noudattamista koko maailmanlaajuisessa organisaatiossa. 

Lue lisää Saint-Gobainin arvoista: www.saint-gobain.com  

 

(1) Käsittävät myös OECD:n monikansallisia yhtiöitä koskevat ohjeet (kesäkuu 2000)