Puhdastila

Clean room icon

Kaikilla Ecophon Hygiene™ -tuotteilla on standardiin ISO 14644-1:2015 (Classification of air cleanliness by particle concentration) mukainen luokitus.

Tällä varmistetaan puhdastilavaatimusten noudattaminen ilman hiukkaspitoisuuden perusteella.

ISO-luokka     Hiukkaskoko
  > 0.1 μm > 0.2 μm > 0.3 μm > 0.5 μm > 1 μm > 5 μm
ISO-luokka 1 10 2        
ISO-luokka 2 100  24  10 4    
ISO-luokka 3 1000  237  102  35  8  
ISO-luokka 4 10000  2370  1020 352  83   
ISO-luokka 5 100000  23700  10200  3520  832  29
ISO-luokka 6 1000000  237000 102000  35200  8320  293 
ISO-luokka 7       352000 83200  2930 
ISO-luokka 8       3520000 832000  29300 
ISO-luokka 9       35200000 8320000  293000 

Kaikki Ecophon Hygiene™ -tuotteet on testattu myös sen varmistamiseksi, että ne ovat ranskalaisen standardin NF S 90-351 (Healthcare institutions – Controlled environment areas – Requirements for airborne contamination control) vaatimusten mukaisia.

Standardissa määritetään useita vyöhykkeitä, joista vyöhykkeellä 4 on tiukimmat vaatimukset. Jotta tuote saa tietyn vyöhykeluokituksen, sen hiukkaspäästöt pitää testata standardin ISO 14644-1 (Particle elimination kinetics and air microbiology control) mukaisesti.

Standardin NF S 90-351 vyöhykemääritykset

Luokka: riski Luokka: puhtaus hiukkasista Partikkeleiden hylkimistaso Luokka: mikrobiologinen puhtaus
4 ISO 5 CP(0,5)5 M1
3

ISO 7

CP(0,5)10 M10
2 ISO 8 CP(0,5)20 M100

Partikkeleiden hylkimistaso (tietyt luokat) 

Partikkeleiden hylkimistaso kokoluokassa 0,5 μm Vaadittu aika 90 % aleneman saavuttamiseksi (min)
CP(0.5)20 ≤ 20
CP(0.5)10 ≤ 10
CP(0.5)5 ≤ 5

Particle elimination kinetics at a level of 0,5 mm is defined by the time required to obtain a reduction of 90% in the number of initial particles.

Mikrobiologisten puhtausluokkien määritys

Mikrobiologinen puhtausluokka Elinkelpoisten hiukkasten enimmäispitoisuus kuutiometrissä ilmaa (UFC/m3)
M1 ≤1
M10 10
M100 100

Testaus suoritetaan sijoittamalla mikro-organismeja tuotteen pinnalle (kontaminointi), ja itämisajan jälkeen tutkitaan ilma sekä tuotteen pinta, jolloin varmistetaan, että materiaali ei toimi kasvualustana bakteereille, hiivoille tai sienille.

Ecophon Hygiene-tuotteet on testattu seuraaville:

  • Staphylococcus aureus MRSA
  • Escherichia coli
  • Candida albicans
  • Aspergillus brasiliensis

Yksityiskohtainen tuoteinformaatio löytyy ecophon.fi –sivulta kyseisen tuotteen kohdalta.