Korroosio

Corrosion icon

Korroosiovaikutusluokat, joille rakenteet altistuvat ympäristössä, on luokiteltu standardissa ISO 12944-2. 

Kaikki Ecophonin listajärjestelmät suunnitellaan täyttämään vaatimusten perustaso (C1). Tietyt tuotteet täyttävät standardin tiukemmat vaatimukset (C3 ja/tai C4): 

  • C1: kuivat ja tuuletut ympäristöt
  • C3: kosteat ympäristöt, lieviä epäpuhtauksia
  • C4: märät ympäristöt, runsaasti epäpuhtauksia

Connect-tuotteet on luokiteltu ISO 12944-2 standardin mukaisesti, kun ne on testattu NORDTEST-menetelmällä NT MAT 003. Tämän menetelmän testaus on ISO 12944-2 standardia tiukempi.

Lisäksi Ecophonin listajärjestelmillä on standardin EN 13964:2014 mukainen luokitus, jolla varmistetaan niiden sopivuus standardissa määritettyihin eri altistusluokkiin. Nämä tiedot ovat Connect-tuotteiden suoritustasoilmoituksissa.

Tarkista aina tuotteen teknisistä tiedoista sen yhteensopivuus vaadittuun korroosioluokkaan.

Varmista aina, että listajärjestelmien korroosioluokitus on yhteensopiva halutun puhdistusmenettelyn ja sisäkattojärjestelmissä käytettyjen puhdistustuotteiden kanssa.