Kosteudenkesto

Humidity resistance icon

Sisäkattovalmistajien on varmistettava, että levyt pystyvät asennettuina kannattelemaan oman painonsa sekä mahdollisen piste-, viiva- tai jakautuneen kuorman. 

Tämä tehdään testaamalla taivutusvetolujuutta standardin EN 13964:2014 mukaisesti (liite F sisäkattolevyille ja liite J riippupaneeleille). Testausolosuhteet ja luokitukset määritetään EN 13964:2014 -standardin taulukossa 8. 

Kunkin tuotteen tiedot saa tuotteen suoritustasoilmoituksesta (DoP).

Taulukko 8, EN 13964:2014

Luokka  Olosuhteet
A Rakennuskomponentit, jotka altistuvat enintään 70 %:n vaihtelevalle suhteelliselle kosteudelle ja vaihtelevalle, enintään 25 °C lämpötilalle, mutta ilman syövyttäviä epäpuhtauksia.
B Rakennuskomponentit, jotka altistuvat enintään 90 %:n vaihtelevalle suhteelliselle kosteudelle ja vaihtelevalle, enintään 30 °C lämpötilalle, mutta ilman syövyttäviä epäpuhtauksia.
C Rakennuskomponentit, jotka altistuvat enintään 95 %:n vaihtelevalle suhteelliselle kosteudelle ja vaihtelevalle, enintään 30 °C lämpötilalle ja siihen liittyvään mahdolliseen kosteuden tiivistymiseen tähän liittyvälle kosteuden tiivistymiselle, mutta ilman syövyttäviä epäpuhtauksia.
D Vaativampi kuin yllä.