Valaistus

Lighting icon

Tässä osassa kerrotaan tuotesivuilla määritellyistä valaistusominaisuuksista, sekä muista valaistukseen liittyvistä asioista.

Järjestelmän teho

Järjestelmän teho on valaisimen kokonaisteho, joka saadaan yhdistämällä LED-moduulin ja LED-virtalähteen tehot. Järjestelmän tehon yksikkö on watti (W).

Valonlähde

Valonlähteen teho ilmoitetaan erikseen. Tehon yksikkö on watti (W).

Valovirta

Valovirta kuvaa kuinka paljon näkyvää valoa valonlähde säteilee kokonaisuudessaan (diffuusorin jälkeen). Valovirran yksikkö on luumen (lm).

Valotehokkuus

Valotehokkuus kertoo valaisimen hyötysuhteen. Kaava: Valovirta lm / Järjestelmän teho W = Tehokkuus lm/W

Värilämpötila 

Valaistustuotteille määritellään värilämpötila. Yleisimmät värilämpötilat sisävalaisimille on 3000K ja 4000K. Sekä 3000K että 4000K ovat valkoista valoa, mutta 4000K on kylmempi kuin 3000K. 4000K:niä kutsutaan neutraaliksi valkoiseksi valoksi ja 3000K kutsutaan lämpimäksi valkoiseksi valoksi.

Valonlähteen värilämpötilan yksikkö on Kelvin (K).Värintoistoindeksi (CRI)

Värintoistoindeksi on suure, joka kuvaa kuinka luonnollisesti värit toistuvat kun ne valaistaan tietyllä valonlähteellä.
Yleisesti sisätilojen valaistuksen värintoistoindeksin tulee olla vähintään 70 Ra.


 

Värilaatu

MacAdams on mittayksikkö, joka ilmoittaa jaottelun määrän. Loistediodeilla on luonnollinen vaihtelu värilämpötilassa, vaikka ne ovatkin valmistettu saman menetelmän mukaan. Jotta saadaan tasalaatuinen asennus, jossa on useita valaisimia, eivät loistediodit saa poiketa toisistaan liikaa. Tämän takia diodit jaotellaan.

MacAdams 1-3 on ympäristöihin, joissa värin laadulle asetetaan korkeat vaatimukset.
MacAdams 3-5 soveltuu useimpiin sisätiloihin.
MacAdams 5-7 on pääsääntöisesti ulkotiloihin ja tuotteille, joilla on vähäiset vaatimukset.

MacAdamsin yksikkö on SDCM (Standard Deviation of Color Matching)

Valaisimen hyötysuhde

Valaisimen hyötysuhde (LOR) on osuus, kuinka paljon valaisin säteilee valoa ulospäin. LED-valaisimille hyötysuhde on aina 100%.

Valonjako-tiedosto/napakoordi-naatisto

Valonjakokäyrä kuvataan napakoordinaatistossa. Se ilmaisee valaisimen valaistusvoimakkuuden (cd/klm) eri katselukulmien funktiona, yhdellä tai useammalla tasolla. Yhtenäinen viiva kuvaa valaisimesta tulevan valon jakautumisen kohtisuorasti pitkittäisakseliin nähden ja katkoviiva kuvaa valon jakautumisen pitkittäissuunnassa. Pystysuunta kuvaa valaisimesta lähtevän suoran tai epäsuoran valon määrän. Valonjakotiedostoja voidaan käyttää myös valaistussuunnitteluohjelmissa (esim. Dialux).

 

Esimerkki epäsymmetrisestävalonjakokäyrästä.

Esimerkki symmetrisestävalonjakokäyrästä.

Esimerkki hajavalonvalonjakokäyrästä.

Arvioitu elinikä

LED-moduulien eliniästä käytetään merkintää L70, L80 tai L90. L-arvo kuvaa odotettavissa olevaa valovirran määrää prosentteina alkuperäisestä, kun määritelty käyttöaika on kulunut.

Esimerkki: L90 >100000h = 100000 käyttötunnin kuluttua valaisimen valovirran määrä on 90% uuden tuotteen valovirrasta.

Luksi 

Luksi on valaistusvoimakkuuden yksikkö, joka huomioi valaistun alueen. Toisin sanottuna valon intensiteetti.

Luksia käytetään kuvaamaan valonmäärää annetulla alueella, missä yksi luksi tarkoittaa yhden lumenin valovirtaa neliömetrillä. Luksi on hyvä määre kuvaamaan, kuinka kirkkaana koemme valokeilan. Jos valon anto on keskittynyt pienelle alalle, koemme sen kirkkaana. Jos valon anto on keskittynyt suuremmalle alueelle, koemme sen hämäränä.

Valaistuksen yksikkö on luksi (lx).

Kotelointiluokat (IP)

Valaisimet on varustettu IP-koodilla. IP-koodi muodostuu kaksinumeroisesta koodista, joka kuvaa suojauksen tasoa kiinteitä esineitä, kosteutta ja vettä vastaan. Alla oleva taulukko kuvaa kunkin IP-koodin.

Normaali sisätilan IP-luokitus toimistoihin ja kouluihin on IP20.

Suojaus vieraita esineitä ja pölyä vastaan Suojaus kosteutta ja vettä vastaan
  Suojaamaton Tippu-
vedenpitävä
Sateenpitävä Roiske-
vedenpitävä
Suihku-
vedenpitävä
Suojaus sähköiskuilta  IP20  IP21  IP23    
Suojaus sähköiskuilta  IP40  IP41  IP43  IP44  IP45
Pölysuojattu        IP54  IP55
Pölytiivis          IP65


Suojausluokitus

Sähköteollisuudessa on määritelty seuraavat IEC-suojaluokat ja niitä käytetään erottamaan maadoitusten vaatimuksia laitteissa. Alla oleva taulukko kuvaa kunkin suojaluokituksen.

Luokka I

Sähköasennukset, joissa runko on maadoitettu erillisellä liittimellä.

Luokka II

Sähkölaite, joka kuuluu Luokkaan II tai on kaksoiseristetty, on suunniteltu niin, ettei se tarvitse maadoitusta.

Perusvaatimus on, ettei yksittäinen vika voi altistaa vaaralliselle jännitteelle, joka voisi johtaa sähköiskuun, ja että tämä toteutetaan ilman, että turvaudutaan maadoitettuun metallirunkoon. Tämä saavutetaan yleensä siten, että jännitteiset osat ovat ainakin osin päällystetty kahdella eristävällä kerroksella tai käyttämällä vahvistettua eristystä.

Luokan III

Luokan III valaisimen suojaus sähköiskuja vastaan perustuu pienoisjännitteeseen (SELV), jossa verkkovirran jännite on pudotettu vaarattomalle tasolle. 

CE-hyväksyntä valaisimille

Jotta valaisinta voidaan markkinoida EU / ETA -alueella, tulee sillä olla CE-merkintä. Pakollinen CE-merkintä tarkoittaa, että tuote täyttää CE-direktiivin vaatimukset.