Väri

NCS -värijärjestelmä (The Natural Colour System®©) kuvaa värin sellaisena kuinka ihminen näkee värin, eikä sillä ole mitään tekemistä pigmenttien tai taittokäyrien kanssa.

 

Merkintä perustuu siihen, kuinka paljon väri muistuttaa kuutta NCS:n perusväriä: keltaista, punaista, sinistä, vihreää, valkoista ja mustaa. Tämä mahdollistaa värin ominaisuuksien vertailun NCS-merkinnän mukaan, esimerkikkinä alla oleva S 1050-Y90R.

NCS-perusvärit

Kuusi NCS-perusväriä.

NCS-merkintä perustuu kolmeen visuaaliseen ominaisuuteen, jotka kuvaavat värin:

  • Värisävyä
  • Mustuutta
  • Kromaattisuutta 

Mustuus tarkoittaa värin tummuutta. Kromaattisuus tarkoittaa kuinka lähellä väri on vastaavaa värisävyä ilman valkoisia ja mustia komponentteja. Mustuus ja kromaattisuus muodostavat yhdessä nyanssin. 

Kuinka lukea NCS-merkintää

NCS-merkintä tulee lukea takaperin, aloittein kirjain-numero-numero-kirjain -yhdistelmän lopusta. Otetaan esimerkiksi S 1050-Y90R. Merkintä kuvaa väriä, mikä kuuluu vakioväreihin (S) ja sijoittuu keltaisen (Y) ja punaisen (R) väliin.

 
Vakio   Mustuus Kromaattisuus   Värisävy
Väri kuuluu NCS -vakioväreihin   10% aistittua mustuutta 50% aistittua kromaattisuutta   90% aistitaan punaisena, loput 10% keltaisena.

 

Y90R:  Kuvaa värisävyä ja kertoo kuinka samankaltainen väri on NCS väriympyrän keltaiseen, punaiseen, siniseen ja vihreään verrattuna. Tässä tapauksessa 90 % aistitaan punaisena (R) ja loput 10 % keltaisen (Y) suuntaan. Tämä tarkoittaa yhtä astetta punaisesta keltaisten suuntaan NCS-väriympyrässä. 

50:  Tarkoittaa 50 % aistittua kromaattisuutta. Tämä tarkoittaa sitä, että väri on 5 yksikköä kauempana puhtaasta värisävystä. Kromaattisuus arvioidaan 10:n yksikön asteikolla puhtaasta mustasta kuhunkin värisävyyn NCS-väriympyrässä.

10: Tarkoittaa 10 % aistittua mustuutta (esim. 90 % valkoisen suuntaan). Tämä tarkoittaa yhtä yksikköä valkoisesta (W) poispäin Mustuus-asteikolla NCS-väriympyrässä.

S: Tarkoittaa, että kyseinen väri kuuluu vakioväreihin.

S 1050-Y90R on nyt paikallistettu NCS-järjestelmään.  Kyseessä on melko vahva punainen.

Lisätietoa NCS (Natural Colour System®©) -järjestelmästä NCS:n nettisivulla

Värivaihtelut

Kuten kaikissa teollisuuden prosesseissa, käytettävä maalityyppi, peittoaste, pinnoitteen huokoisuus, kuivausmenetelmä jne. vaikuttavat värin aistimiseen pinnalla. Näin ollen:

  • saman värin tuotantoeriä ei tule sekoittaa keskenään. Yksi huone = yksi tuotantoerä
  • saman huoneen tai isomman huoneen alueen tilaus tulee tehdä yhdellä kerralla

Huom: Värillisiä levyjä tulisi tilata aina vähän ylimääräisiä, että koko kattopinta saadaan tehtyä saman värierän levyistä.