Valonheijastavuus

 

Alakaton valonheijastavuus

Jotta päivänvaloa ja valaisimia pystytään hyödyntämään mahdollisimman paljon, tulee alakaton heijastavuus olla korkea. Tärkeimmät syyt ovat:

  • Huoneen aistiminen

    Valoisa alakatto, millä on korkea valonheijastavuus, muistuttaa ulkoilman olosuhteita päiväsaikaan, kun taivas on usein valoisimmillaan. Tällä on taipumus luoda tilasta avaramman oloisen, sillä korkeat katot yhdistetään usein valoisin tiloihin päivänvalon tullessa ikkunoiden kautta sisään. Vastaavasti tumma alakatto luo usein tilaan vaikutelman matalasta huonekorkeudesta. Matala huonekorkeus tarkoittaa vähemmän pinta-alaa ikkunoille ja näin ollen vähemmän päivänvaloa.

  • Energiatehokkuus

    Korkean valonheijastavuuden omaava alakatto tukee valaistuksen suorituskykyä levittämällä valoa tehokkaasti huoneeseen. Näin ollen valaistus voidaan optimoida. Valaistusvoimakkuutta voidaan myös lisätä esim. työpöydille kyseisellä vaikutuksella. Valaisimien tarvetta voidaan vähentää korkean valonheijastavuuden omaavalla alakatolla. Jälkimmäistä vaihtoehtoa tulisi suosia, sillä se johtaa pienempään energiankulutukseen.

  • Häikäisyn väheneminen

    Tietyissä tilanteissa korkea valonheijastavuus alakatolla vähentää riskiä valaisimien häikäisylle alentamalla luminanssieroa, joka tarkoittaa kirkkauseroa valaistun pinnan ja ympäröivän alakaton välillä. Suoraa valaistusta käyttäessä alakaton valonheijastavuus tulisi olla vähintään 70 %.

Epäsuora valaistus, esimerkiksi alakattoon kohdistettu valo, vaatii korkeaa valonheijastavuutta. Valaistuksen määrä riippuu suoraan alakaton valonheijastavuudesta. Jokaisen prosentin alenema valonheijastavuudessa vähentää samassa suhteessa valaistusjärjestelmän tehokkuutta. Alakaton valonheijastavuuden tulisi olla vähintään 80 %.

Korkean valonheijastavuuden myötä valo jakaantuu huoneeseen tasaisemmin, olettaen että myös seinät haijastavat valoa. Voidaan sanoa, että valoa heijastavan alakaton myötä valolla on mahdollisuus kimpoilla huoneessa hieman pidempään ennen absorboitumista huoneen pintoihin.

Valonheijastavuus on mitattu BS8493:2008+A1:2010 mukaan. Arvot on määritelty "CIE 10 degree Standard Observer (1964) and CIE Standard Illuminant D65" -mukaan.