Ecophonin akustiikkalevyjen uudelleenkäyttöä testataan pilottihankkeessa

Lehdistötiedote 7.11.2023

Ecophon laajentaa kiertotalouteen perustuvaa tarjontaansa, kun yrityksen Ruotsin liiketoimintayksikkö käynnistää akustiikkalevyjen uudelleenkäyttöön keskittyvän pilotti- ja koemarkkinahankkeen. Ecophon tarjoutuu ostamaan takaisin materiaalia olemassa olevista rakennuksista esimerkiksi muutos- ja korjausrakentamishankkeiden sekä vuokralaismuutostöiden yhteydessä. Sen jälkeen äänenvaimentimia tarjotaan uudisrakennushankkeisiin uusien materiaalien vaihtoehtona. Tarkoituksena on vähentää luonnonvarojen ja energian kulutusta sekä ehkäistä tarpeetonta jätteeksi päätymistä.

 

 

Rakennus- ja purkujätteen osuus kaikesta EU:ssa tuotetusta jätteestä on yli kolmannes1. Luonnonvarojen käyttöä tehostamalla voitaisiin vähentää toimialan hiilipäästöjä jopa 80 %2. Uudelleenkäytettyjen ja uudelleenkäytettävien rakennusmateriaalien tarjontaa on lisättävä, jotta alan kasvavaan kysyntään voitaisiin vastata. Ecophon pyrkii nyt kantamaan vastuunsa ja edistämään akustiikkalevyjen uudelleenkäytöllä.

”Kaikella kulutuksella on ympäristövaikutuksia. Uudelleenkäyttö on aidosti käänteentekevää, sillä se tukee jätteen määrän vähentämistä, leikkaa energiankulutusta ja tarjoaa tuotteita, joilla on uusia tuotteita pienempi ympäristö- ja hiilijalanjälki. Olemme ylpeitä voidessamme nyt tarjota uudelleenkäytetyn akustiikkaratkaisun, joka on kaikkien toiminnallisten ja esteettisten standardien mukainen”, sanoo Ecophonin innovaatioprojekteista vastaava päällikkö Elie Falcand.

Uudelleenkäytettävien materiaalien hyödyntäminen rakentamisessa on järkevää monella tapaa. Tästä huolimatta uudelleenkäyttöön liittyy usein moninaisia haasteita aina logistiikasta uudelleenkäytettävien materiaalien saatavuuteen. Lasivillasta tehtyjen akustiikkalevyjen uudelleenkäyttöä puoltavat silti monet seikat. Levyt ovat kevyitä, modulaarisia ja helppoja käsitellä. Ecophonin akustiikkalevyt on suunniteltu kestämään pidempään kuin sisärakentamisen materiaalit keskimäärin, mikä tekee niistä erityisen soveliaita uudelleenkäyttöön.

”Teemme jatkuvasti tiivistä yhteistyötä asiakkaiden ja kumppanien kanssa, jotta voisimme suunnitella toimivia ratkaisuja materiaalien uudelleenkäytölle. Laajamittainen uudelleenkäyttö vaatii varhaista suunnittelua ja oikeita materiaaleja sekä systeemistä lähestymistapaa, joka kattaa koko arvoketjun. Lisäksi pitää kumota myyttejä, joiden mukaan uudelleenkäytetyillä materiaaleilla on heikompi esteettinen laatu ja suorituskyky”, kertoo Ecophon Swedenin vastuullisuusasiantuntija Erika Edlund.

Toiminta on parhaillaan pilottivaiheessa, ja Ecophon etsii aktiivisesti lisää projekteja, joissa voimme auttaa parantamaan resurssitehokkuutta ostamalla takaisin, tarkastamalla ja sen jälkeen myymällä käytettyjä äänenvaimentimia. Perusteellinen valinta- ja arviointiohjelmamme takaa sen, että myyntiin pantavat tuotteet ovat luonnollista ikääntymistä lukuun ottamatta uudenveroisia.

Ecophon tarjoaa myös uudelleenkäyttöön soveltumattomien äänenvaimentimien kierrätystä SoundCircularity-palvelun avulla. Se palkittiin parhaana kiertotalousaloitteena Ruotsin vuoden 2022 Återvinningsgalan-tapahtumassa. Uudelleenkäyttöhankkeen on määrä täydentää SoundCircularity-kierrätyspalvelua niissä monissa tilanteissa, joissa äänenvaimentimilla on uudelleenkäyttöarvoa. Kierrätyspalvelua tarjotaan jatkossakin asennushukalle ja uudelleenkäyttöön soveltumattomille materiaaleille.

Lue lisää Ecophonin kiertotalouteen ja innovointiin liittyvästä työstä täällä.

 


Lisätietoja:

Ola Karlsson
T&K- ja innovaatiojohtaja, alakatot – Saint-Gobain Ecophon
Puhelin +46 4217 9798
Sähköposti ola.karlsson@ecophon.se

 

 


1 Rakennus- ja purkujäte

2 Rakennukset ja rakentaminen