Sitoumukset
ja edistyminen

 
Ecophon on sitoutunut saavuttamaan nettonollapäästöt vuoteen 2050 mennessä – läpinäkyvästi ja innovatiivisesti. Päästäksemme tavoitteeseen toimimme edelläkävijänä luonnonvarojen käytön ja jätteen määrän vähentämisessä, kierrätyksessä ja kestävässä tuotekehityksessä.
 

Ecophonin toiminta perustuu käytäntöjen, materiaalien ja läpinäkyvyyden parantamiseen tavalla, joka palauttaa uskottavuuden rakennusalan vastuullisuustyöhön. Todellisessa vastuullisuudessa ei mielestämme ole mitään salattavaa. Koko kansainvälinen organisaatiomme suhtautuu tinkimättömästi näihin ihanteisiin, koska ne ovat luonteva osa lupaustamme ”a sound effect on people”. Jos vastuullisuustyön halutaan olevan merkityksellistä, sen on perustuttava rehellisyyteen, kunnianhimoisiin tavoitteisiin ja hyviin aikomuksiin.

Saavutuksia, joista voi olla ylpeä

Ympäristövaikutusten vähentämisen on oltava liiketoimintastrategiamme ytimessä. Olemme arvioineet toimintamme kaikkia osa-alueita aina tuotteiden ekologisesta suunnittelusta vesi- ja energiavastuullisuuteen ja päässeet pitkälle nettonollatavoitteen saavuttamisessa.

Saavutuksistamme voi lukea lisää vastuullisuusraportista, jossa esittelemme yksityiskohtaisesti etenemistä kohti vuoden 2030 kestävyystavoitteita.

Tavoitteena todellinen nettonolla

  • Olemme sitoutuneet tavoittelemaan suorien päästöjen leikkaamista 33 %:lla vuoteen 2030* mennessä vuoden 2017 tasoon nähden. 
  • Tavoitteena on luopua kokonaan fossiilisten polttoaineiden käytöstä tuotantolaitoksillamme vuoteen 2025 mennessä.
  • Tavoitteena on 80 % pienemmät jätevesipäästöt valmistettua yksikköä kohden vuoteen 2025 mennessä (vertailukohtana vuoden 2010 taso).
  • Tavoitteena on 50 % vähemmän hyödyntämätöntä jätettä valmistettua yksikköä kohden vuoteen 2025 mennessä (vertailukohtana vuoden 2010 taso).

* Scope 1 + 2 -tavoite vuodelle 2030: 33 %:n vähennys (viitevuosi 2017)

Close-up of acoustic panels in a pile
  • Vuoteen 2025 mennessä tavoitteenamme on tutkimus- ja kehitystoiminta, jonka kiinteänä osana on keskittyminen kestäviin teknologioihin ja prosesseihin.
  • Tavoitteena on, että kierrätysmateriaalin osuus on pehmeissä tuotteissa keskimäärin 55 % vuoteen 2025 mennessä.
  • Tavoitteena on vähintään 30 % kierrätysmateriaalin osuus muovipakkauksissa vuoteen 2025 mennessä.
  • 85 %:lla tuotteistamme on vuoteen 2025 mennessä sekä HPD-selosteet että Eurofins Indoor Air Comfort Gold -sertifiointi, jotka ovat yhteensopivia vihreän rakentamisen vaatimusten kanssa.
  • 89 %:lla myydyistä tuotteista on tuotekohtaiset EPD-ympäristöselosteet vuoteen 2025 mennessä.

 

arrow_forward

Paluu Vastuullisuus-osion aloitussivulle