Viisi vinkkiä sairaaloiden melutasojen alentamiseksi

Sairaaloiden keskimääräiset melutasot ovat 40 vuodessa nousseet täydet 15 desibeliä (dB) noin 70 desibelin tasolle, mikä ylittää selvästi Maailman terveysjärjestön parantavalle ympäristölle suositteleman 35 desibelin rajan.
Tutkimukset/Artikkelit Terveydenhuolto

Henkilöstö käyttää noin 40 prosenttia työajastaan erilaiseen kommunikointiin.2 Ollakseen paremmin saavutettavissa, saadakseen paremman kokonaiskuvan ja päästäkseen lähemmäksi potilaita monet sairaalatyöntekijät työskentelevät avotiloissa. Näitä tiloja voi olla ensihoito- tai teho-osastoilla tai käytävillä tai käytävien risteyskohdissa sijaitsevilla hoitajien asemilla.

Näissä tiloissa henkilöstön odotetaan pystyvän kuulemaan ja tulkitsemaan hälytyksiä, käymään luottamuksellisia keskusteluja, osallistumaan potilaskierroille ja suorittamaan monimutkaisia lääketieteellisiä tehtäviä. Epätäydellinen ääniympäristö lisää väärinymmärrysten vaaraa ja siten virheitä, aiheuttaen lisäksi tarpeetonta stressiä henkilöstössä.

Voimakkaat laiteäänet, hälytysäänet ja puheäänet häiritsevät parantavaa unta ja aiheuttava stressiä potilaissa. Ensihoito-osastoilla, tehohoitoyksiköissä ja leikkaussaleissa sekä vastasyntyneiden osastoilla potilaat ovat erityisen herkkiä häiritseville äänille. Vastasyntyneiden osastojen inkubaattoreista on mitattu jopa keskimäärin 70 desibelin melutasoja. Keskosilla on huomattavasti suurentunut riski saada pysyvä kuulovaurio.

Kuinka sairaaloiden ääniympäristöä voidaan parantaa:

 Luontoa imitoiva huonesuunnittelu

 

Kuulomme on kehittynyt niin, että se toimii parhaiten ulkona luonnossa. Siksi tavoitteena on pyrkiä imitoimaan luonnon ääniympäristöä sairaaloiden sisätiloissa. Luonnossa on harvoin suoria, samansuuntaisia pintoja, jotka heijastavat ääniaaltoja edestakaisin ja aiheuttavat häiritseviä vasteita.

Huomioikaa, että pitkät käytävät, joissa on käytetty vain heijastavia pintoja, kantavat ääntä pitkiä matkoja lisäten yleismelun tasoa. Sen vuoksi on suositeltavaa käyttää epäsäännöllistä spatiaalista muotoilua aina kun mahdollista. Epäsäännölliset tai kuperat vastaanottotiskit voisivat olla yksi ratkaisu, sillä ne hajauttavat ääniaallot eri suuntiin.

Ääntä vaimentavia puhdistettavia seinälevyjä voidaan käyttää vaimentamaan hoitajien asemalta ja käytävistä kantautuvaa melua ja vähentämään tilan kokonaismelua. Rauhallisilla luontokuvilla ja muilla sopivilla painokuvilla varustettuina ne voivat myös lisätä levollisuuden ja turvallisuuden tunnetta.

 Vähentäkää laitemelua

Korkeat melutasot potilaiden läheisyydessä ovat yleinen ongelma teho-osastoilla. Tunnistakaa kaikki liiallista melua aiheuttavat lähteet, kuten ruokakärryt, automaattiset ovensulkimet, puhelimet, sängyt, hälyttimet ja hakulaitteet.

Suonensisäiseen lääkitykseen käytettäville laitteille tarkoitettu teline aiheuttaa usein erilaisia hälytysääniä. Vaikka tiettyjen hälytysten on ehdottomasti kuuluttava taustamelun yli, laitteita hankittaessa voidaan melutasoille asettaa vaatimuksia. Voisiko hälytysäänen voimakkuus kasvaa asteittain? Saatavana on myös hälytysjärjestelmiä, joissa ei käytetä äänimerkkejä.

 Lisätkää potilaan ja melulähteen välistä etäisyyttä

Harkitkaa, voidaanko äänekkäät laitteet siirtää kauemmaksi potilaan korvista. Kuulomme ei ole koskaan suljettuna ja aivomme käsittelevät jatkuvasti signaaleja. Steriilin pakkauksen auki repäiseminen voi aiheuttaa 70 desibelin melun, joten pyrkikää tekemään se etäällä potilaan päästä. Siirtykää lähemmäksi potilaan jalkopäätä, jos se on suinkin mahdollista.

 Sermit potilaiden väliin

Muiden potilaiden keskustelujen ylikuuleminen, kuorsaus ja kipuja valittavat potilaat ovat esimerkkejä melusta, joka voi tuntua kiusalliselta. Tämä on yksi niistä vähemmän miellyttävistä muistoista, joita monelle on jäänyt omasta sairaalassa olostaan. Sopivien, siirrettävien ääntä vaimentavien sermien käyttäminen voisi auttaa, etenkin jos niissä on lasitettu yläosa, josta henkilöstö pystyy koko ajan näkemään muut potilaat.

 Hygieniavaatimukset täyttävät sisäkatot ja vaimentavat seinälevyt

Leikkaussalit voivat olla meluisa ympäristö, erityisesti ortopedisissä toimenpiteissä, joissa kirurgit käyttävät poria ja sahoja. Samalla selkeä kommunikaatio on ehdottoman tärkeää leikkauksen onnistumiselle.

Leikkaussaleissa on usein kovista materiaaleista valmistetut paljaat, helposti pestävät lattiat, seinät ja katot, jotka nostavat melutasoja ja pidentävät jälkikaiuntaa. Saatavana on kuitenkin pestäviä, desinfioitavia ääntä vaimentavia kattoja ja seinälevyä, jotka usein täyttävät kaikki tarvittavat hygieniavaatimukset.

 

Kuvat: J-P Christianson, Anders Kämpe, Elin Ohlson, Cathy Yeulet, Patrik Leonardsson.