Melu oppimisympäristössä

Tutkimukset todistavat, että akustiikka ja melu vaikuttavat oppimisympäristöihin ja opiskelijoiden kykyyn oppia.
Tutkimukset/Artikkelit Opetustilat

Professori Bridgette Shieldin laajan kirjallisuustutkimusten pohjalta olemme tehneet lyhyen yhteenvedon hänen lukuisista tutkimuksistaan.

On tiedetty jo pitkään, että kouluissa melutasot voivat nousta niin korkeiksi, että se vaikuttaa kielteisesti oppilaisiin ja opettajiin. Mutta kuinka suuria ja laajoja nämä vaikutukset ovat?

Tässä esiin nousseita aihealueita:

  • Terveyden kannalta suositeltavat melutasot ja niiden keskimääräinen toteuttaminen tämän päivän kouluissa
  • Äänitasojen parantaminen oppilaitoksissa
  • Melun vaikutukset opettajiin ja heidän psyykkiseen ja fyysiseen riskialttiuteensa
  • Melun vaikutukset oppilaiden oppimiskykyyn ja käyttäytymiseen
  • Kuinka hyvin hyvä akustiikka parantaa tuottavuutta oppilaiden testituloksissa ja sitoutumisessa
  • Melun vaikutukset opettajien ja oppilaiden keskittymiskykyyn ja ärtyneisyyteen
  • Akustiikan optimointi osallistuvan oppimisen tukena

 

 

format_quote

Kuvittele ne lukuisat vaikutukset, jotka seuraisivat, jos opettajat voisivat keskittyä opettamiseen melun aiheuttamien häiriöiden hallitsemisen sijaan, ja oppilaat pystyisivät keskittymään yhtäjaksoisesti opiskeluun pidempiä aikoja kerrallaan.