Melu oppimisympäristössä

Kouluissa melutasot voivat nousta huomattavan korkeiksi, mikä vaikuttaa kielteisesti opettajiin ja opiskelijoihin. Meluhaittoja voidaan vähentää akustiikalla − mutta kuinka merkittävästi ja millä keinoin?

Tutkimusyhteenvedossamme tarkastellaan viimeaikaista tieteellistä näyttöä akustisen ympäristön vaikutuksista opiskelijoiden oppimiseen, käyttäytymiseen ja kognitioon. Se pohtii myös, miten ääniympäristö vaikuttaa niihin, joilla on haasteita kuulemisessa.

 

Tästä yhteenvedosta löydät vastaukset mm. seuraaviin kysymyksiin:

  • Kuinka korkeita melutasoja kouluista todellisuudessa löytyy?
  • Miten melu vaikuttaa opettajiin ja mitä terveysriskejä meluun liittyy?
  • Vaikuttaako melu opiskelijoiden keskittymiskykyyn ja käyttäytymiseen?
  • Voiko akustiikan parantaminen auttaa opintomenestyksessä?
  • Miten ääniympäristö vaikuttaa oppilaisiin, joiden on haastavaa kuulla?
  • Miten voimme suunnitella akustisesti esteettömiä oppimistiloja?

 

format_quote

Kuvittele ne lukuisat vaikutukset, jotka seuraisivat, jos opettajat voisivat keskittyä opettamiseen melun aiheuttamien häiriöiden hallitsemisen sijaan, ja oppilaat pystyisivät keskittymään yhtäjaksoisesti opiskeluun pidempiä aikoja kerrallaan.