Melun vaikutukset työympäristössä - tutkimustietoa tiivistettynä

Ääniympäristö on yksi suorituskykyymme voimakkaimmin vaikuttavista tekijöistä. Syvenny melun psykologisiin vaikutuksiin ja sukella syvemmälle tuottavaa työtä tukevaan äänimaailmaan.

Hyvin suunniteltu ääniympäristö on yritykselle voimavara. Oheisessa tutkimusyhteenvedossa kerromme, kuinka melu vaikuttaa työkykyymme ja kuinka työntekijäkokemusta voidaan parantaa älykkäiden akustiikkaratkaisujen avulla.

Tutkimusyhteenvedosta löydät tietoa muun muassa seuraavista aiheista:

  • Melu toistuvana häiriötekijänä työtyytyväisyyskyselyissä
  • Melu ja sairauspoissaolot
  • Puhe avotiloissa, häiriöt ja keskittymiskyky
  • Aivot, kognitio ja muisti
  • Optimaalinen suorituskyky
  • Psykoakustiikka – kuinka koemme äänet

Lataa tutkimusyhteenveto alta tai ota meihin yhteyttä kuullaksesi lisää.