Kesämäen koulu

Suomen koulumaailmassa on käynnissä uudistusaalto, ja sadat saneerattavat ja rakentuvat koulut turvautuvat väistötiloihin. Lappeenrantalaiseen liikekeskukseen rakentui väliaikainen kouluympäristö yli neljällesadalle Kesämäen koulun oppilaalle.

Lappeenrannan Kesämäen koulun yläluokat opiskelevat seuraavat kaksi lukuvuotta väistötiloissa, kun koulurakennuksessa tehdään laaja peruskorjaus. Tarpeeksi suuret tilat löydettiin poikkeuksellisesti liikekeskuksesta. Pitkään lähes tyhjillään olleen liikekeskus Family Centerin 5 000 neliön tiloihin rakentui opetustilat 400 oppilaalle.

Poikkeukselliseen väistötilaan päädyttiin, kun siirrettäville opetustiloille eli niin sanotulle parakkikoululle ei löytynyt sopivaa paikkaa. Myös parakkien saatavuus, sisäilmariskit ja kustannukset saivat kääntymään muiden vaihtoehtojen puoleen.

– Meitä uhkasi siirtyminen jopa kolmeen eri väistötilaan eri puolille Lappeenrantaa. Liikekeskus tarjosi parhaan ratkaisun meille, Kesämäen koulun rehtori Petri Huovila kertoo.

Kokonainen koulu kemian, kuvaamataidon ja käsityön luokkineen rakentui kesän aikana liikekeskuksen sisälle. Avoin liiketila jaettiin luokkahuoneiksi 2,7 metriä korkeilla Ecophon Akusto™ Wall -akustiikkalevyseinäkkeillä. Yhteensä oppimistiloja on kahdessa kerroksessa 25.

– Väistötiloihin saadaan harvoin rakennettua täysmittaista liikuntasalia. 500-neliöinen varastotila mahdollisti kuitenkin myös sen. 

Haasteita katonrajassa

Syksyllä koulujen alkaessa väistötiloissa törmättiin meluongelmaan: paloturvallisuussyistä väliseinäkkeet eivät ylettyneet kattoon asti, minkä vuoksi äänet heijastuivat katosta takaisin opetustiloihin.

– Äänet kantautuivat häiritsevästi tilasta toiseen: matematiikan tunti saattoi keskeytyä ruotsin kuuntelun ääniin. Omaa puheääntä joutui korottamaan, jotta opetus kuului luokan perällekin – mikä samalla kuului tietenkin selkeämmin naapurihuoneeseen, Kesämäen koulun opettaja Roosa Huopalainen muistelee.

Ecophonin konseptikehittäjä Pauli Pallaskorven mukaan oli odotettavissa, että täysin toisenlaiseen toimintaan tarkoitetut tilat eivät sovellu suoraan opetusympäristöksi.

– Kyseessä on ainutlaatuinen kohde – luultavasti Suomen ensimmäinen liikekeskukseen rakennettu koulu. Se asetti haasteita myös akustiikan suunnittelulle, Pallaskorpi kertoo. 

Tilojen akustiikkaa lähdettiin ratkaisemaan ongelmakohta kerrallaan koulun ja suunnittelijoiden tiiviillä yhteistyöllä. Väliseinäkkeiden yläpuolelle lisättiin riippuvia Ecophon Solo™ Baffle -akustiikkalevyjä, jotka paransivat äänen vaimennusta korkeassa tilassa.

Lopullisena ratkaisuna osaan opetustiloista rakennettiin kevyt sisäkatto, jonka läpi ilmastointikanavat ja sprinklerit vedettiin. Vasta sisäkatto esti äänten leviämisen tilasta toiseen.

Leijuvat Ecophon Solo™ Baffle akustiset levyt ripustettiin seinäkkeiden yläpuolelle, jotta äänenvaimennusta voitiin parantaa entisestään korkeissa tiloissa.

Välikatot rakennettiin vain puoleen tiloista, sillä joka toisen tilan kattamalla onnistuttiin estämään äänen kulkeminen tilaan ja sieltä muualle.

 Ero on huomattava  tilat eivät enää ole esteenä vaan mahdollistavat laadukkaan opettamisen. Nyt tuntuu siltä, että pystyn tekemään oman työni hyvin, Huopalainen kertoo.

Seinä- ja kattopintojen lisäksi tiloissa on hyödynnetty monipuolisesti erilaisia akustiikkaratkaisuja ja materiaaleja: kokolattiamattoja, akustiikkaverhoja sekä leijuvia akustiikkapintoja korkeissa tiloissa.

– Avoin ja epätavallinenkin opetustila toimii, kun sen akustiikkaan on panostettu, Pallaskorpi muistuttaa.

Yhteistyö mahdollistaa parhaan akustiikan

Uuden opetussuunnitelman myötä opiskelu on vuorovaikutteisempaa ja monimuotoisempaa. Se vaatii myös tiloilta ja akustiikalta mukautumista uudenlaiseen koulunkäyntikulttuuriin.

– Nykypäivänä koulussa tehdään paljon ryhmätöitä, keskustellaan ja opiskellaan eri menetelmin. Lisääntynyt vuorovaikutus nostaa myös äänenvoimakkuutta, mihin on pystyttävä vastaamaan akustiikkasuunnittelussa, Pallaskorpi muistuttaa.

Akustiikkaan kiinnitetään usein huomiota vasta, kun se aiheuttaa haasteita. Huopalainen kertoo, että meluisissa tiloissa oleminen näkyi opettajien ja oppilaiden jaksamisessa sekä väsymyksenä päivän päätteeksi. Sekä rehtori Huovila että opettaja Huopalainen kertovat, että muutosten myötä koulussa on päästy palaamaan normaaliin koulunkäynnin arkeen.

Syksyllä koetut akustiikkahaasteet herättivät keskustelua myös laajemmin Lappeenrannan muissa kouluissa. – Usein otetaan itsestäänselvyytenä, että tietyt tilat vain ovat meluisia. Sen ei kuitenkaan tarvitse olla niin: esimerkiksi väistötiloihin rakennettu ruokalamme on akustiikaltaan erittäin onnistunut ja äänitasoiltaan jopa tavallista kouluruokalaa hiljaisempi, Huovila kertoo. 

format_quote

Usein otetaan itsestäänselvyytenä, että tietyt tilat vain ovat meluisia. Sen ei kuitenkaan tarvitse olla niin.

Myös Pallaskorpi kehuu lopputulosta. Onnistuminen oli monen tekijän summa: tarvittiin akustiikkaosaamista, tilankäyttäjien kokemusta, arkkitehdin suunnitelmat ja yhteistä halua ratkoa haasteita.

– Lappeenrannan kaupungin ja koulun rehtorin halu parantaa tilojen akustiikkaa ja ratkoa haasteita mahdollisti sujuvan yhteistyön. Kohde opetti paljon myös meille, Pallaskorpi kiittelee.

Koulu rakentui tyhjään liikekeskukseen lähes tyhjästä. Reilun vuoden kuluttua tilat tyhjenevät jälleen, kun koulu siirtyy takaisin omiin uusittuihin tiloihin. Kertakäyttöiseksi ratkaisut eivät kuitenkaan jää, sillä väistötiloissa käytetyt materiaalit ovat hyödynnettävissä uudelleen Kesämäen koulussa.

 

– Näitäkin tiloja tulee vielä ikävä, Huovila sanoo.

Teksti: Eveliina Miettunen

Kesämäen koulu

Kesämäen koulu on yksi Lappeenrannan suurimmista. Koulun 760 oppilaasta väistötiloissa opiskelee tällä hetkellä 400 yläkoululaista.

Väistötilat rakennettiin kesällä 2019. Kaksikerroksiseen ja 5 000 neliön laajuiseen tilaan rakentui 25 opetustilaa. 

Väistötilat suunnitteli Arkkitehtuuritoimisto Ovaskainen Oy:n arkkitehti Marja Inkeröinen ja toteutti Lappeen rakennuttaja Oy.