Woman sticking head out of car

Mitä odottaa ympäristöselosteelta

Useimmilla rakennusmateriaalinvalmistajilla on tarjolla ympäristöselosteita (EPD). Ne eivät kaikki kuitenkaan ole samanarvoisia. Monet niistä laaditaan tuoteperheille yksittäisten tuotteiden sijaan. Kyseessä voi olla kustannussäästötoimi, mutta kokemuksemme mukaan keskiarvon laskeminen koko tuoteperheelle on myös tapa välttää tiettyjen tuotteiden epäsuotuisten elinkaaritietojen paljastuminen.

Elinkaariarviointiin perustuva, kolmannen osapuolen todentama ympäristöseloste EPD (Environmental Product Declaration) kertoo läpinäkyvästi, luotettavasti ja vertailukelpoisesti tuotteen ympäristövaikutuksista sen koko elinkaarella. Tätä tuotetietoa tarvitaan etenkin rakennuksen elinkaarilaskennassa sekä haettaessa rakennukselle ympäristöluokitusta (LEED, BREEAM, RTS, Joutsenmerkki).

Kannatamme koko alan siirtymistä standardoituihin, tuotekohtaisiin ympäristöselosteisiin. Kunnes saavutamme tämän, rohkaisemme asiakkaita ymmärtämään ympäristöselosteiden tärkeyden. Autamme sinua löytämään tapoja erottaa hyvät tietolähteet niistä, jotka eivät sitä ole – investointisi, asiakkaittesi ja maineesi suojelemiseksi.

Tässä muutamia suosituksiamme siitä, mitä odottaa hyvältä ympäristöselosteelta:

  1. Se on vain yhdelle tuotteelle. Tuotteen ympäristöseloste sisältää elinkaariarvion (LCA = Life Cycle Analysis) vain kyseiselle tuotteelle. Jos elinkaariarvio laaditaan tuoteryhmälle, se laskee saman tuoteperheen kaikkien tuotteiden tuloskeskiarvon, mikä saa jotkut tuotteet näyttämään todellisuutta paremmilta.
  2. Se sisältää koko elinkaaren. Kiinnitä erityistä huomiota, jos tuotteen elinkaaren jotakin osaa ei ole mitattu. Ympäristöselosteen tulisi sisältää raaka-aineen hankinnan, valmistuksen, kuljetuksen, asennuksen ja käyttöiän päättymisen aiheuttamat ympäristövaikutukset – jonkin puuttuminen voi olla merkki siitä, että suoriutuminen jollakin näistä mittareista on ongelmallista.
  3. Se käyttää tietoja luotettavista lähteistä. Etsi seloste laskennassa käytetyistä tiedoista. Tämä on vakuutus siitä, että elinkaariarvioinnin tulokset perustuvat todellisiin toimittajatietoihin eivätkä vähemmän tarkkoihin ja vastuullisiin toimialan tai maailmanlaajuisiin keskiarvoihin.
  4. Se ei vaaranna teknistä suorituskykyä. Ympäristöselosteessa on käytettävä vertailukohtana ns. ”toiminnallista yksikköä”, joka sovittaa ympäristötulokset tiettyyn tekniseen ominaisuuteen. Tämä varmistaa, että samankaltaisia tuotteita ja toimintoja voidaan vertailla niiden ympäristövaikutusten suhteen.
  5. Asiantuntijan vinkki. Jos pystyt arvioimaan ympäristöselosteita, voit myös tarkastella lähemmin tietojen laatua ja tulosten vaihtelua – kahta vielä tarkempaa merkkiä siitä, että elinkaariarvio on virheellinen tai vääristelevä.


Viime kädessä ympäristöseloste on vahvistus kestävän kehityksen suorituskyvystä, jota sinä ja asiakkaasi odotatte ja josta olette maksaneet. Niiden tarkoituksen ymmärtämiseen ja laadun arvioimiseen kannattaa käyttää hieman ylimääräistä aikaa. Toimittajasi on aina pystyttävä toimittamaan täydellinen ja todennettu ympäristöseloste jokaiselle yksittäiselle tuotteelle – jos näin ei ole, kannattaa kysyä: miksi?

arrow_forward

Lataa ympäristöselosteitamme (EPD)

arrow_forward

Palaa vastuullisuussivulle