Oppimisen tulevaisuus vaatii edistyksellisiä ratkaisuja

Kapkaupungin pohjoislaidalla sijaitseva Parklands College on laajentanut kampustaan uudella oppimis- ja innovaatiokeskuksella. Se suunniteltiin tukemaan erilaisia, edistyksellisiä oppimismetodeja, joissa painotetaan paljolti vuorovaikutusta ja yhteistyötä. Melun hallinta oli yksi keskeisistä haasteista. 

Parklands College toimii kolmella kampuksella, jotka jakautuvat esikouluun, alakouluun sekä yhdistettyyn yläkouluun ja lukioon. Näistä viimeisellä oppilaat ovat 13–18-vuotiaita, ja siellä otettiin vuonna 2019 käyttöön uusi oppimis- ja innovaatiokeskus. Uuteen keskukseen luotiin joukko erilaisia opetuspaikkoja:

  • Kolmeen suureen ”yhteistyösaliin” mahtuu jopa 150 oppilasta, mutta ne voidaan myös jakaa kahdeksi tai kolmeksi pienemmäksi oppimistilaksi.  
  • Kaksi suurta työpajasalia on suunniteltu robotiikan tapaiselle toiminnalle sekä rakennus- ja käsityön innovaatiolaboratoriolle.  
  • Suurta sisävirkistysaluetta voi käyttää epämuodollisiin kokoontumisiin ja itseopiskeluun ja siellä on AV-huone immersiivisiä digitaalisia kokemuksia varten.
  • Tilassa on myös yksitoista yleistä luokkahuonetta ja joukko pienryhmähuoneita.
  • Oppimistilat on sijoitettu keskiön ympärille. Keskiö on kahtia jaettu lasitettu aula, joka on varjostettu perforoidulla alumiinimarkiisilla – ja kummallakin puolella on suljettu piha. 

”Yhteistyöhuoneet” voi jakaa kahdeksi tai kolmeksi pienemmäksi oppimistilaksi.

Kaksi suurta työpajasalia on suunniteltu robotiikan tapaiselle toiminnalle ja rakennus- ja käsityön innovaatiolaboratoriolle. 

Tilassa on myös yksitoista yleistä luokkahuonetta ja joukko pienryhmähuoneita. 

Rakennus, joka venyy kaikkeen 

Yksi Etelä-Afrikan johtavista arkkitehtuuriyrityksistä, DHK Architects, palkattiin suunnittelemaan uusi oppimis- ja innovaatiokeskus. Rakennukselle oli asetettu merkittäviä vaatimuksia: uuteen keskukseen haluttiin useita yhteistyötiloja, joihin mahtuu kolme tai neljä luokkaa kerrallaan, pienryhmähuoneita aivoriihille ja muille ryhmätehtäville, suuria joustavasti kalustettuja yleiskäyttöisiä luokkahuoneita, joita ei varata tietylle opettajalle tai luokalle, erillinen robotiikkatila yhdessä yleisen tekemistilan kanssa – ja kaikki tämä haluttiin yhdistää monipuolisella virkistystilalla sisätiloissa.  

”Konsultti vitsaili hyväntahtoisesti, että tämän rakennuksen pitää venyä kaikkeen!”, sanoo DHK:n vanhempi osakas ja arkkitehti Sarah Patterson. 

Vaatimuksista erottui monenlaisia tekijöitä, joista osasta tuli ensisijaisia suunnittelulähtökohtia kaikille tiloille – etenkin oppimistiloille. Rakennuksen suunnittelussa painottuivat luonnonvalo, ilmanvaihto, lämpömukavuus, yhteys ulkoilmaan sekä hyvä akustiikka. 

 

Oppimisen tulevaisuus 

Keskeistä uuden rakennuksen rakennesuunnittelussa oli mahdollisuus hyödyntää uusia, edistyksellisiä opetustekniikkoja. Parklands College yhdistää eri ikäisiä oppilaita ja aiheita. Siellä voidaan esimerkiksi yhdistää englannin kielen, maantieteen ja matematiikan luokka, jossa ratkaistaan poikkitieteellisiä ongelmia.  

Opettajat eivät ole enää ainoita tiedon kantajia ja levittäjiä, sillä oppilaat saavat helposti haltuunsa kaikenlaista tietoa. Miten opettajat voivat toimia tässä tilanteessa tiedonvälittäjinä? 

”Parklands Collegessa keskitytään vähemmän oppimisaineiston antamiseen lapselle ja enemmän niin kutsuttuun yleiseen pätevyyteen, joka kehittää ajattelua. Tässä keskitytään muovaamaan lapsista luovia toimijoita, tavoitteellisia yhteistyön tekijöitä, kriittisiä ajattelijoita, tehokkaita tiedonvälittäjiä ja vastuullisia kansalaisia”, Patterson sanoo. 

Leijuvat levyt parantavat avotilan ääniympäristöä 

Näistä yhdistetyn ja yhteisoppimisen ideoista kehittyneet toimintatavat vaativat varsin laajoja tiloja, joissa ääntä voi olla vaikea hallita. Tavanomainen alakattoratkaisu ei kuitenkaan toiminut lämpövaatimusten kanssa: betonikaton pinnan piti olla paljaana, jotta betoni pystyisi varaamaan tai luovuttamaan lämpöä vuodenajasta riippuen.  

”Tehokas oppiminen ei ole mahdollista, jos ei kuule kunnolla. Tarvitsimme ratkaisun, joka salli akustiikan hallinnan ja jätti puolet betonista paljaaksi. Löysimme ratkaisun Ecophonin alaslasketuista leijuvista Solo-levyistä oppimistiloihin asentamalla niitä ruudukoksi ja riippuasennuksiksi suuriin avotiloihin”, Patterson selittää. 

Suurissa avotiloissa käytettiin Ecophon Solo™ Baffle -levyjä.

Apuna akustiset levyt ja seinäkkeet 

Katto ei kuitenkaan ime kaikkea ääntä, vaan myös seinillä on siinä tärkeä rooli. Pienryhmäalueiden ja yhteistyölaboratoriotilojen takia Patterson halusi mahdollisimman paljon läpinäkyvyyttä.  

”Opettajan pitää kyetä valvomaan kaikkia ryhmiä ja myös huoneessa olevia oppilaita. Siihen tarvitaan paljon lasiseiniä, mistä puolestaan seuraa paljon kaikua ja jälkikaiuntaa. Käytimme akustisia levyjä kaikkien televisiolaitteiden kotelointiin ja myöskin sermejä, joita asennettiin avainkohtiin kaikkialle huoneeseen.”

Kaikki televisiolaitteet on koteloitu akustisilla seinälevyillä ja sermejä asennettiin avainpaikoille kaikkialle huoneeseen. 

Näin kiinteät seinälevyt ja leijuvat kattolevyt toimivat yhdessä: betoni pääsee tekemään oman osuutensa lämmönhallinnassa näköyhteyttä heikentämättä ja tiloihin pääsee runsaasti luonnonvaloa. 

”Olemme saaneet myönteistä palautetta: opettajat kykenevät järjestämään yhteisoppimista tehokkaasti, koska heidän äänensä kuuluu kaikkialla huoneessa ääntä korottamatta.” 

Myös akustiset mittaukset vahvistavat tämän palautteen.  

format_quote

Akustisten ratkaisujen ansiosta oppilailla on tunne hiljaisesta ja suljetusta tilasta oppiessaan, vaikka lähellä on muita luokkia, vieressä liikettä ja ulkona on luonnollista ympäristöä. Ympäristön tiedostaa, mutta se ei hallitse tai häiritse keskittymistä.

Parempi ääniympäristö uuden tekniikan avulla 

Akustiikka on elintärkeä osa jokaista rakennusta, mutta poikkeuksellisen tärkeää se on monitoimirakennuksissa. 

”Akustisten ratkaisujen ansiosta oppilailla on tunne hiljaisesta ja suljetusta tilasta oppiessaan, vaikka lähellä on muita luokkia, vieressä liikettä ja ulkona on luonnollista ympäristöä. Ympäristön tiedostaa, mutta se ei hallitse tai häiritse keskittymistä”, Patterson sanoo. 

Hänen mukaansa uusi tekniikka ja digitalisaatio voivat myös auttaa ääniympäristön parantamisessa. Parklands Collegessa käytetään paljon uutta tekniikkaa, kuten ruutuja, älylaitteita ja robotiikkaa integroituina välineinä opetuksessa.  

”Niiden avulla oppilaat ja opettajat voivat viestiä eri tavoin ja etäältä ääntä korottamatta. Kaikkien ei tarvitse olla kasassa samassa paikassa huoneessa, vaan luokka voi hajaantua ja tulla siitä huolimatta kuulluksi ymmärrettävästi.” 

 

Tila, jossa saa meluta 

Rakennukseen saavutaan suoraan sen ytimeen, vaikuttavaan teräs- ja lasiaulaan, jossa katto on korkealla. Valoa virtaa perforoiduista alumiinisermeistä, jotka toimivat aurinkosuojina. Ensimmäisenä mieleen tulee – tyylikkyyden ja runsaan valon ja ilmavuuden lisäksi– se, että tilan on oltava aika meluisa. 

Koulu käyttää sisäänkäynnistä nimeä ’Grand Central’.

Tämä on koulun tärkein kohtaamis- ja ajanviettopaikka.

”Koulun nimi aulalle on ’Grand Central’, koska kaikki tapahtuu siellä ja siellä vietetään aikaa. Tässä tilassa melua ei pidetä ongelmana. Se kuuluu asiaan ja sopii joillekin lapsille, jotka voivat sulautua joukkoon ja olla osa säpinää. Aulasta on mukavaa siirtyä sitten hiljaisempiin tiloihin. Muutoksen tuntee heti.” 

Rakennus, joka venyy kaikkeen. Parklands College sai juuri sitä mitä halusi.  

 

Teksti: Lars Wirtén