Päiväkodin akustiikkaan kannattaa investoida

Melu koetaan suurena ongelmana suomalaisissa päiväkodeissa. Tutkimuksen mukaan huoneakustiikkaan tehdyt investoinnit lisäävät henkilöstön ja lasten hyvinvointia ja maksavat itsensä takaisin jopa vuodessa.

Puhuttaessa työstä, johon kuuluu paljon meluhaittoja, tulevat mieleen helposti jyrät, rälläkät ja kuulosuojaimia vaativat tehdasympäristöt. Melu vaanii kuitenkin yllättävissä paikoissa.

– Päiväkodit ovat luonnollisesti täynnä leikkimisen ääniä ja äänentasot niissä keskimäärin 65–70 desibeliä. Piikeissä äänenvoimakkuus ylittää kuitenkin jopa 100 dB:n tason, mikä pitkäkestoisena voi aiheuttaa pysyviä kuulovaurioita, Anton Sjöblom kertoo. Sadan desibelin äänenvoimakkuus on esimerkiksi katuporalla ja helikopterilla.

Sjöblom tutustui vuonna 2019 valmistunutta tuotantotalouden opinnäytetyötään varten kymmenen Uudellamaalla sijaitsevan päiväkodin tiloihin ja mittasi niiden melutasoja. Käyntien yhteydessä henkilöstö vastasi työhyvinvointia ja akustiikkaa koskeviin kysymyksiin.

– On selvää, että meluisassa ympäristössä toimiminen vaikeutuu. Halusin selvittää, miten henkilöstö kokee melun ja kuinka paljon se vaikuttaa heidän jokapäiväiseen työhönsä, Sjöblom kertoo.

Työn tavoitteena oli myös havainnollistaa puutteellisen akustiikan aiheuttamia haittoja sekä osoittaa, kuinka nopeasti huoneakustiikkaan tehdyt investoinnin maksavat itsensä takaisin.

Ääni on tärkeä työkalu


Tutkimus kertoo melutason vaikuttavan merkittävästi henkilöstön hyvinvointiin. Tutkimukseen osallistuneiden päiväkotien henkilökunta kertoi meluisan työympäristön aiheuttavan muun muassa päänsärkyä, unettomuutta ja stressiä. Yli 90 % henkilöstöstä koki tarvitsevansa palautumisaikaa työpäivän jälkeen.

– Optimaalisessa oppimisympäristössä kaikki kuulevat toisensa ilman vaikeuksia ja puhujan ei tarvitse korottaa ääntään. Enemmistö henkilöstöstä joutui kuitenkin voimistamaan ääntään saadakseen puheensa kuuluviin, mikä lisää äänentasoa entisestään ja altistaa äänen väsymiselle ja käheytymiselle.

Yhteiset pelisäännöt voivat auttaa hillitsemään äänenkäyttöä, mutta täysin hiljaisiksi päiväkodit eivät muutu. Akustiikkaratkaisuilla voidaan kuitenkin vaikuttaa sekä oppimisympäristön toimivuuteen että siellä työskentelevien hyvinvointiin.

– Oppimisympäristöissä ei haeta täydellistä hiljaisuutta vaan mahdollisuutta kuulla, osallistua ja oppia. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on opettaa lapsille tärkeitä taitoja – ympäristön tulee se myös mahdollistaa.

Akustiikka-alan tutkimuksissa on ensisijaisesti selvitetty, kuinka melu vaikuttaa aikuisiin. Myös lapsilla melu heikentää muun muassa keskittymiskykyä, luetun ymmärtämistä, kielen oppimista ja ongelmanratkaisukykyä. Erityisesti puheensorina vaikeuttaa keskittymistä.

Tutkimusta tehtäessä päiväkodin henkilökuntaa pyydettiin kuvaamaan miten melu vaikuttaa lapsiin ja miten he reagoivat siihen.

Taulukko melun vaikutuksista

– Lapset eivät usein pysty valitsemaan omaa ääniympäristöään tai suojaamaan itseään ei-toivotuilta ääniltä. Erityisen hätkähdyttävää oli huomata, kuinka pienetkin lapset pyytävät kuulosuojaimia, alkavat itkeä tai poistuvat tilasta melun vuoksi, Sjöblom kertoo.
 

Investoinnit maksavat itsensä takaisin


Anton Sjöblomin opinnäytetyötään varten tutkimat päiväkodit olivat hyvin eri-ikäisiä: aina vuonna 1914 valmistuneesta 2000-luvun uudisrakennuksiin. Suurimmassa osassa akustisten olosuhteiden arvioitiin alussa olevan heikkoja tai keskinkertaisia, vain kahdessa hyvät.

Tulokset osoittavat, että työolosuhteet parantuivat niissä päiväkodeissa, joissa huoneakustisiin toimenpiteisiin ryhdyttiin.

– Huono akustiikka aiheuttaa kuluja aina työhyvinvoinnin heikkenemisestä poissaoloihin. Kun vaakakupissa painavat ajan mittaan melusta syntyvät kustannukset ja toisessa akustiikan parantamiseksi tehtävät investoinnit, kannattaa valita vaihtoehto, joka hyödyttää sekä henkilöstöä että työnantajaa varsinkin pitkällä aikavälillä, Sjöblom muistuttaa.

Sjöblomin laskelmat osoittavat, että huoneakustiikkaan tehtävä investointi on taloudellisesti kannattava ja voi maksaa itsensä takaisin jo vuodessa.

– Akustiikkaan tehty kertainvestointi hyödyttää niin päiväkodin henkilökuntaa, lapsia, työnantajaa kuin yhteiskuntaakin. Tarvitaan kuitenkin päättäjien ymmärrystä sekä yhteistä halua löytää sopivat akustiset ratkaisut.

Ääniympäristöön tulee kiinnittää huomiota jo rakennusvaiheessa, mutta myös myöhemmin akustiikkaa voidaan parantaa ääntä vaimentavien pintojen avulla.

– Tutkimuksen myötä ymmärsin, kuinka paljon akustiikka vaikuttaa päiväkotien arkeen ja kuinka helposti näihin haasteisiin voidaan löytää ratkaisuja.

Tutustu tarkemmin Sjöblomin lopputyöhön "Investeringar i rumsakustik – nyttoaspekten och beräkningar för återbetalningstid i daghem"


Teksti: Eveliina Miettunen/Ground Communications
Kuva: Shutterstock
 
Juttu on julkaistu alunperin Ecophonin Akustiikka & Estetiikka -verkkolehdessä vuonna 2020. Anton Sjöblom työskentelee nykyisin Saint-Gobain Finlandin suunnittelijapalvelussa.