Uusi hanke tutkii avointen oppimisympäristöjen äänimaailmaa opettajien näkökulmasta

Ecophon on mukana Turun ammattikorkeakoulun maaliskuussa 2022 alkavassa tutkimushankkeessa, jossa selvitetään avointen ja joustavien opetustilojen äänen vaikutusta opettajiin. Tavoitteena on ratkaista peruskoulujen akustisia epäkohtia.

Avointen opiskelutilojen ääniolosuhteiden vaikutusta opettajien hyvinvointiin on toistaiseksi tutkittu Suomessa vähän. Maaliskuussa alkava Turun ammattikorkeakoulun Koulujen ääniympäristö opettajien näkökulmasta -hanke tarjoaakin tärkeää lisätietoa avointen opiskelutilojen äänimaailman ja työhyvinvoinnin korrelaatioista.

– Tarkoituksenamme on selvittää, kokevatko opettajat kuormitusta toiminnan aikaisesta äänestä, millä tolalla tilojen akustiikka on ja miten voisimme ratkaista akustisia epäkohtia Suomen peruskouluissa, kertoo hankkeen projektipäällikkö ja psykologian tohtori Jenni Radun Turun ammattikorkeakoulusta.

Turun ammattikorkeakoulun hankkeessa pyritään selvittämään avointen ja joustavien opetustilojen äänen vaikutusta opettajiin suhteessa perinteisiin luokkatiloihin suomalaisissa peruskouluissa. Tutkimukset aloitetaan lukuvuoden 2022–2023 aikana pääasiassa uusissa koulurakennuksissa ja vanhemmissa kouluissa, joiden tiloja on perusparannettu. 

Avoimet tilat vaativat huolellista akustiikkasuunnittelua

Suomessa vuonna 2016 julkaistu uusi opetussuunnitelma OPS 2016 painottaa laaja-alaista, ilmiöpohjaista oppimista sekä vuorovaikutusta opettajien ja muiden oppilaiden kanssa. Uudet pedagogiset ohjeistukset kannustavat oppilaita luokka- ja oppiainerajat ylittävään yhteistyöhön sekä etsimään sopivat opiskelutilat oman työskentelytavan, aktiivisuustason ja sosiaalisuuden mukaan.

Avoimet ja joustavat oppimistilat mahdollistavat vuorovaikutteisen toiminnan, joihin erilliset luokkahuoneet eivät välttämättä taivu. Ne ovat kuitenkin herättäneet myös kritiikkiä, joka painottuu usein tilojen akustiikkaan.

– Avoin oppimisympäristö asettaa akustiikalle paljon enemmän haasteita kuin perinteinen luokkahuone. Tarvittavan äänenvaimennusmateriaalin määrä on myös suurempi, huomauttaa opetustilojen konseptikehittäjä Pauli Pallaskorpi Ecophonilta.

– Avoimen tilan ääniympäristön toteuttamiseen tarvitaan sisäkattoon kauttaaltaan mahdollisimman hyvin ääntä vaimentavat akustiikkalevyt. Tämän lisäksi tarvitaan seinille akustiikkalevykenttiä lisävaimennukseksi. Kun muistaa akustoida sisäkaton ja seinät, ollaan jo lähellä toivottavaa lopputulemaa.

Myös siirtoseinäkkeiden käyttö avotilassa on suotavaa.

– Seinäke katkaisee suoran äänen kulun, ja jos se on vielä ääntä absorboivaa materiaalia, saadaan siitä lisävaimennusta. Tilan ääniympäristön rauhoittamisessa auttavat myös – tosin pienemmässä määrin – esimerkiksi kokolattiamatto, paksut verhot ja pehmeät kalusteet, Pallaskorpi lisää.

Tutkimustuloksista apua niin opettajille kuin koulujen rakennuttajille

– Toivomme, että voimme hankkeen kautta ymmärtää opettajien kokemusta ja kuormittumista koulun aktiviteettien aikaisesta äänimaailmasta. Tämän pohjalta tarkastelemme myös akustiikkaan liittyviä ratkaisuja. Tuloksista on hyötyä niin opettajille kuin rakennuttajillekin. Lisäksi tuloksia voidaan hyödyntää akustiikan suunnitteluohjeistusten kehittämisessä ja akustiikan opetuksessa, Radun toivoo.

Hankkeen toiminta on osa Rakennetun ympäristön tutkimusryhmän toimintaa, joka pyrkii tutkimaan ja parantamaan muun muassa rakennus- ja ympäristöakustiikkaa sekä rakennusteknisiä mittauksia. Hankkeessa mukana on myös Turun yliopiston opettajankoulutuslaitos. Hankkeen rahoittajina toimivat Työsuojelurahasto ja Ecophon.

– Ecophon on aina ollut hyvin tutkimusorientoitunut yritys, niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Olemme tukeneet lukuisia tutkimuksia, joiden tulokset tuovat uutta tietoa parempien työskentely-ympäristöjen suunnitteluun. Haluamme olla kehittämässä markkinoita, Pallaskorpi sanoo.

Kuva Rantakylän normaalikoulusta Joensuusta. Kuvaaja: Jesse Karjalainen

Lue lisää: Turun AMK:ssa tutkitaan ensimmäisten joukossa joustavien oppimisympäristöjen äänimaailmaa ja sen vaikutusta opettajiin