Etusivu / Inspiraatioksi / Haaga Helia Campus

Haaga Helia Campus

Porvoo Campus

  • Valmistui loppuvuodesta 2010, käyttöön tammikuussa 2011
  • Pinta-ala 9400 brm², 3-4 kerrosta ja kellariitäsiivessä
  • Haaga-Helian tiloja 80 % ja Laurea ammattikorkeakoulun tiloja 20 %

Projekti: Haaga-Helia Campus

Maa/kaupunki: Suomi / Porvoo

Arkkitehti: Siren Arkkitehdit Oy / pääsuunnittelija Jukka Siren, projektiarkkitehti Marja-Riitta Elomaa

Akustiikkasuunnittelu: Akustiikkasuunnittelu Alpo Halme Oy, Eija Halme-Salo

Projektin koko: 9400 m²

Kuvat: Kari Palsila

Tuotteet: 

 

Porvoonjoen länsirannalla sijaitseva Porvoo Campus on moderni, kohtaamisia edistävä oppimisympäristö. Vuonna 2011 valmistuneet tilat suunniteltiin palvelemaan uudistettua opetussuunnitelmaa. Avoimissa tiloissa akustiikkaratkaisujen merkitys korostuu.

Moderni oppimisympäristö 

Porvoo Campus on rakennettu oppimisen ehdoilla. Kaikille avoin tila edistää yhdessä oppimista ja on osa ympäröivää yhteisöä. 

Porvoo Campus yhdistää aiemmin kahdessa eri kiinteistöissä olleet Haaga-Helian toimipisteet ja Porvoon Laurea ammattikorkeakoulun yksikön. Kampuksella opiskellaan liiketaloutta, matkailua ja hoitoalaa, ja opinto-ohjelmassa on myös kansainvälisiä koulutusohjelmia. Haaga-Helian opiskelijoita on reilu 1100 ja Laurean opiskelijoita 350.

Ryhdyttäessä suunnittelemaan uutta rakennusta tavoitteena oli luoda Porvoo Capuksesta perinteisen koulun sijaan oppimisympäristö, joka on osa yhteisöä ja avoin kaikille.


 

Halusimme tiloihin runsaasti avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

 


Halusimme tiloihin runsaasti avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Ajatuksena on, että tilat voivat edistää kohtaamisia ja vuorovaikutusta, kertoo Porvoo Campuksen johtaja Lis-Marie Enroth-Niemi.

Uusiin tiloihin ei haluttu muuttaa vanhojen ajatusten ja toimintamallien kanssa. Opettajat saivat tehtäväkseen selvittää, mitä oppiminen on tulevaisuudessa ja miten tilat vaikuttavat siihen. Opettajia lähetettiin maailmalle tutustumaan erilaisiin oppimisympäristöihin, minkä pohjalta syntyi yhteinen tahtotila modernista oppimisympäristöstä. Porvoo Campukselle haluttiin tilat, jotka tukevat yhteistyötä, avointa ilmapiiriä ja itseohjautuvaa opiskelua.

“Uudistetussa opetussuunnitelmassa keskiössä on opiskelijoiden oma-aloitteisuus. Opiskelijat oppivat itse ottamaan vastuuta oppimisestaan ja rooli kasvaa opintojen myötä omaksumisesta soveltamiseen ja kehittämiseen, Enroth-Niemi kertoo.

Opiskelijat myös tekevät runsaasti yhteistyötä alueen yritysten kanssa aidoissa projekteissa. Opettajan rooli on pitkälti ohjaava. 

"Mukava viihtyisä ympäristö edesauttaa oppimista ja vaihtelevuus virkistää. Meillä on paljon pieniä ryhmätyötiloja, ja kaikki tilat ovat erikokoisia ja sisustukseltaan erilaisia", kuvailee Enroth-Niemi.

Opiskelu näkyville 

Porvoo Campuksella opiskelu ja työ haluttiin tuoda esille. Siksi seiniä on  mahdollisimman vähän ja nekin lasia.

"Ajatuksissa oli luoda jopa täysin avoimia opetustiloja, mutta suunnittelun edetessä totesimme, että jonkinlaiset väliseinät tarvitaan. Jotta läpinäkyvyyden ja avoimuuden idea säilyi, mahdollisimman suuri osa käytäväseinistä ja osa väliseinistäkin on lasia", kertoo arkkitehti Marja-Riitta Elomaa Siren Arkkitehdit Oy:stä.

Avoin oppimaisema asetti akustiikalle suurempia vaatimuksia.

“Pohdimme paljon, miten tiloihin saadaan mahdollisimman paljon avoimuutta niin, että tila on akustisesti toimiva ja turvallinen", Elomaa jatkaa.

 

Pohdimme paljon, miten tiloihin saadaan mahdollisimman paljon avoimuutta niin, että tila on akustisesti toimiva ja turvallinen.

 


Akustiikkasuunnittelussa arkkitehdin ja akustikon tiivis yhteistyö oli avain hyvään lopputulokseen. Akustiikkasuunnittelussa apuna oli Arkkitehtitoimisto Alpo Halme Oy.

“Avarat tilat ja runsaat lasipinnat vaativat, että vaimentavaa materiaalia on paljon. Niinpä kaikki alakatot ovat vaimennettuja, minkä lisäksi tarpeen mukaan on myös seinille sijoitettu ääntä vaimentavia levyjä", akustiikkasuunnittelusta vastannut Eija Halme-Salo Alpo Halme Oy:stä kertoo.

Muuntojoustavat tilat palvelevat käyttäjien tarpeita. Uudet tilat olivat iso muutos myös opettajille, sillä perinteisistä työpöydistä luovuttiin ja tilalle tuli avoin henkilöstötila, jossa on myös hiljaisen työskentelyn tila. Tiedonkulku parani ja yhteistyö lisääntyi.

Akustiikka oppimisen tukena 

Oppimistiloissa opettajan äänen pitää kuulua tilan perälle saakka helposti, jotta ääni ei turhaan rasitu. Samoin opiskelijoiden vastausten on kuuluttava selkeästi opettajalle ja muille opiskelijoille. Häiritsevä ääni kuten tuolien kolina tai laitteiden äänet on kuitenkin pystyttävä vaimentamaan. Akustisesti perusratkaisu on sijoittaa tilan etuosaan ääntä kuulijoihin päin heijastavia levyjä ja tilan perälle ääntä vaimentavia levyjä. 

"Opetustilojen hyvä ääniympäristö on tärkeä, sillä opiskelijat ja opettajat työskentelevät tiloissa koko päivän", Halme-Salo muistuttaa.

Porvoo Campuksella avoimuus ja lasiseinien sekä lasiliukuovien runsas määrä lisäsi äänenvaimennusmateriaalin tarvetta myös oppimistiloissa. Runkorakenteisessa seinässä ääneneristys on parempi kuin lasiseinissä ja liukuoviseinissä. Heikompaa ääneneristystä voidaan kuitenkin paikata hyvällä äänenvaimennuksella.

Porvoo Campuksella kaikissa oppimistiloissa alakatto on akustoitu. Tilan etuosaan on valittu ääntä heijastavaa gamma-levyä ja muualla kattopinta on Master Ds alpha -levyä. Lisäksi tiloissa on vähintään kahdella seinällä ääntä vaimentavia seinälevyjä, ja pääosassa tiloista koko takaseinä on akustoitu. Värilliset seinälevyt luovat rungon värimaailmalle, johon irtokalustuksen verhoiluvärit sovitettiin.

Vaimennusta avaraan aulaan

Porvoo Campuksen tilat kokoaa yhteen keskiössä sijaitseva korkea aula. Aulaan avautuu kolmelta sivulta opiskelijoiden käytössä olevia ryhmätyötiloja ja neuvotteluhuoneita. Ylempiin kerroksiin nouseva avoportaikko yhdistää tilat ja toimii aulaa kiertävien parvien kanssa katsomona erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa.Meillä vierailevat ihmettelevät hyvää akustiikkaa.

 

Lasikattoinen korkea aula vaati erityishuomiota, jotta ääniympäristö saatiin miellyttäväksi. Jälkikaiunta-ajan pienentämiseksi aulaa ympäröivien parvitasojen ja käytävien sekä aulaan aukeavien tilojen katot on vaimennettu. Myös aulan alakattojen ja katon otsapinnat ovat akustoituja. Näin avoimuus ja tilavuuden tuntu saatiin säilytettyä ja silti tila tuntuu rauhalliselta.

“Olemme erittäin tyytyväisiä tilojen ääniympäristöön. Missään ei kaiu, aulassa voi pitää tilaisuuksia ilman mikrofonia ja henkilöstötiloissa on miellyttävä olla. Eron huomaa, kun vertaa useisiin muihin koulutiloihin. Ja meillä vierailevat ihmettelevät hyvää akustiikkaa, iloitsee Lis-Marie Enroth-Niemi.

Miksi oppimistilojen akustiikka on tärkeää?

  • Rauhallinen ympäristö rauhoittaa, häiriökäyttäytyminen vähene ja äänitaso laskee
  • Hyvässä ääniympäristössä oppiminen tehostuu: opiskelijat kuulevat opettajan ja toistensa puheen selkeästi
  • Äänteiden hyvä erottuminen tärkeää erityisesti kielten opiskelussa
  • Lisää opettajien ja oppilaiden hyvinvointia ja turvallisuutta, vähentää opettajien äänihäiriöitä

 

Ota yhteyttä

Saint-Gobain Finland Oy
Strömberginkuja 2, 00380 Helsinki

Vaihde 0207 75 4900

Asiakaspalvelu 010 44 22 222

 

 

Inspiraatioon

Löydä lisää inspiroivia Ecophon referenssejä ja kohde-esittelyjä.

Näytä lisää

Ota yhteyttä

Saint-Gobain Finland Oy
Strömberginkuja 2, 00380 Helsinki

Vaihde 0207 75 4900

Asiakaspalvelu 010 44 22 222