... / Ajankohtaista akustiikasta / Yleistä akustiikasta / Diagrammi: Absorptioluokat

Diagrammi: Absorptioluokat

Absorptioluokat

1. Absorptioluokka A 
2. Absorptioluokka B
3. Absorptioluokka C
4. Absorptioluokka D

 

5. Absorptioluokka E
6. Luokittelematon
7. Taajuus Hz
8. αp Todellinen äänenvaimennuskerroin

Tämän julkaisun absorptiokäyrät ovat käytännön absorptiokertoimia, αp ja ne on mitattu kansainvälisen standardin EN ISO 11654 mukaan.

Sama standardi määrittää yksittäiset absortiokertoimet, αw, ja tuotteille annetut absorptioluokat, jotka ilmoitamme tuotetiedoissamme.

Absorptioluokat on nimetty kirjaimilla A-E. Absorptioluokan A tuotteella on paras vaimennus. Absorptioluokkaa ilmoitettaessa on aina esitettävä rakenteen kokonaiskorkeus (o.d.s.).

ASTM standardi C 423 määrittää kaksi yksittäistä arvoa, NRC-arvon (Noise Reduction Coefficient) ja SAA-arvon (Sound Absorption Average).

Molemmat lasketaan taajuuskaistojen keskiarvoina (NRC 250-2000 Hz ja SAA 200-2500 Hz).

 
Asennuksen kokonaiskorkeus (o.d.s.)

1. Tilan pintamateriaali
2. Asennuksen kokonaiskorkeus (o.d.s.)
3. Äänenvaimennin


Absorptioluokkaa ilmoitettaessa on aina esitettävä rakenteen kokonaiskorkeus (o.d.s.).

Sound absorption figures without corresponding o.d.s. are inconclusive and can't be used for comparison.
Muussa tapauksessa absorptioluokka ei ole vertailukelpoinen.  

HUOMAA


Tuotteiden äänenvaimennus- ja palo-ominaisuudet muuttuvat, jos niitä maalataan jälkikäteen. 

 

Top

Ota yhteyttä

Saint-Gobain Finland Oy
Strömberginkuja 2, 00380 Helsinki

Vaihde 0207 75 4900

Asiakaspalvelu 010 44 22 222