Patalpų akustikos deskriptoriai

Reverberacija yra dažniausiai naudojamas parametras garso matavimui. Tačiau kuriant gerą vidaus oatakpų garso aplinką reikia atsižvelgti į daugiau parametrų, tokių kaip garso stiprumas, garso sklidimas ir kalbos aiškumas.