Telpas forma ietekmē skaņu

Ceļā no skaņas avota līdz dzirdes kanālam, skaņu ietekmē telpa un tajā esošās mēbeles, kā arī galvas un ārējās auss forma. Šie faktori iespaido to, kādā veidā skaņa tiek uztverta.

Kad skaņa ir iekļuvusi ausī un dzirdes sajūta to ir uztvērusi, fizioloģiskie un psiholoģiskie faktori ietekmē to, kā mēs uztveram skaņu. Individuālās priekšrocības pārveido un nosaka mūsu galējo izpratni par skaņu.

Japanese earmodel

Dzirde ir daudzveidīga (daudzdimensiju), kur nozīme ir vairākiem atšķirīgiem skaņas elementiem - kā skaņa tiek uztverta. Skaņas līmenis, reverberācija un runas skaidrība ir tikai daži piemēri. Arī psiholoģiskie faktori ir svarīgi, tādi kā attieksme pret skaņu un stresa noturība.