Atvērta plānojuma telpas

Kas ir jāņem vērā, plānojot atvērta tipa telpas?

Lai izveidotu labu skaņas vidi atvērta plānojuma telpā, ir jāņem vērā divas lietas:

Ir svarīgi arī apsvērt, kā akustikas plānošana ietekmēs skaņas izplatīšanos telpā. 

Runa (sarunāšanās) ir vistraucējošākais faktors atvērta plānojuma telpās

Galvenais traucējumu avots akustikā atvērta plānojuma telpā parasti ir runa (sarunāšanās). Tādēļ ir svarīgi, lai cilvēki, kuriem nepieciešams komunicēt, atrastos/sēdētu tuvu cits citam, bet, tai pat laikā, dažādādām darba grupām būtu jābūt akustiski atdalītām, lai netraucētu cita citu.

 

The ceiling reduce SPL and increase the rate of SPL decrease over distance.Akustisko griestu priekšrocības atvērta tipa telpās

Lai sasniegtu pieņemamus akustiskos apstākļus atvērta plānojuma telpā, skaņu absorbējošie griesti ir nepieciešamība.

Lai sasniegtu labāko iespējamo akustisko efektu, griestiem ir jābūt ar augstu absorbcijas koeficientu, kā arī uzstādītiem pēc iespējas zemāk.

Attēlā redzams, ka akustiskie griesti:

  • samazina skaņas līmeni
  • pazemina skaņas līmeni no attāluma

Tādējādi ir iespējams samazināt nepieciešamo attālumu starp darba zonām, lai sasniegtu pieņemamu skaņas līmeni (t.i., runas līmeni, kas netraucē).

Sound absorbing ceilings improve the function of screens

Skaņu absorbējošie griesti uzlabo atdalošo sienu jeb aizsegu funkciju

Absorbējoši griesti atvērta plānojuma telpā uzlabos arī atdalošo sienu un citu telpu sadalošo mēbeļu funkciju.

Pakāpe, kādā griesti uzlabo sadalošo sienu efektu, var tikt klasificēta kā AC vērtība (Articulation Class). AC vērtība tiek noteikta saskaņā ar ASTM E 1110 (2001).

AC vērtībai griestiem birojā ir jābūt vismaz 180.


Skaņas izplatīšanās raksturojums

How to describe sound propagation

Lai raksturotu skaņas izplatīšanos, sastopami deskriptori, kas apzīmē to, cik lielā mērā skaņa samazinās, dubultojot attālumu.

Deskriptors DL2 (mērāms decibelos, dB) nosaka skaņas izplatīšanās gradientu/vektoru līknē jeb grafikā.

Vēl viens deskriptors DLf (arī mērāms decibelos, dB) nosaka to, kā skaņas līmenis noteiktā attālumā izturas attiecībā pret skaņas līmeni brīvā skaņas laukā un tādā pašā attālumā, t.i., bez atstarojošiem priekšmetiem.

Palielinot DL2 vērtību un vienlaicīgi samazinot DLf vērtību, attālums līdz vietai, kur skaņas līmenis vairs nav traucējošs, būs samazinājies.

Akustikas teorija Birojs Veselības aprūpe Izglītība