Skaņas izplatīšanās

Skaņa samazinās, ja attālums līdz skaņas avotam palielinās. Telpas dizains (forma, aprīkojums, virsmu apdare) nosaka, cik lielā mērā skaņa samazinās līdz ar attālumu. 

 

Runa 1 metra attālumā


 

Runa 4 metru attālumāRuna 8 metru attālumā
Lai aprakstītu skaņas izplatīšanos, vispirms ir jāizskaidro paramters, kas apzīmē to, kā skaņa samazinās, ja attālums dubultojas. Šis parametrs ir A skaņas spiediena līmeņa telpisks sabrukums attiecībā pret runu uz attāluma dubultošanos un tiek apzīmēts ar DL2 D2,S. To mēra decibelos dB, un tas nosaka skaņas izlatīšanās līknes slīpumu. 

Vēl viens parametrs ir A skaņas spiediena līmeņa līmenis runai pie 4 metru attāluma  Lp,A,S,4m DLf, ko arī mēra dB, kas norāda, cik augsts skaņas līmenis ir pie 4 metru attāluma no skaņas avota un tiek pielietots, lai noteiktu skaņas izplatīšanās līknes līmeni. Tas tiek pielīdzināts skaņas līmenim ar tādu pašu attālumu tukšā telpā, bez skaņu atstarojošiem objektiem. Augsts DL2 un zems DLf nodrošina ierobežotus traucējumus starp darbavietām.

Saskaņā ar ISO3382-3 standartu, mērķa vērtības ir: D2,S ≥ 7 dB, Lp,A,S,4 m ≤ 48 dB,

Distances komforts rc

Papildus parametriem saskaņā ar ISO 3382-3, var tikt aprēķināts distances komforts (rc). Komforta distance atbilst skaņas spiediena līmeņa distancei, pie kuras skaņas spiediena līmenis krītas līdz noteiktajam pieņemajamam komforta līmenim (Lc). Ieteicams to apskatīt, kad līmenis ir samazinājies par 10 dB no tipiska runas līmeņa atvērta plānojuma birojā pie 1 metra attāluma no runātāja. Zinot D2s un Lp,A parametrus,S,4m komforta distance ir:

rc = 4x10 0.3(Lp,A,S,4m - Lc) / D2,S 

kur runas komforta līmenis Lc ir 48 dB(A), tātad 10 dB zem tipiska runas līmeņa atvērta plānojuma birojos, kas ir 58 dB(A) pie viena metra. A 10 dB kritums skaņas spiediena līmenī atbilst aptuveni uz pusi samazinātam uztvertam skaņas stiprumam. Izmantojot mērķa vērtības saskaņā ar ISO3382-3 standartu, tiek uzrādīts, ka rc 48dB(A) būtu jābūt 4m. 

Articulation Class

Artikulācijas klase (AC) ir iekārto griestu klasifikācija attiecībā uz to spēju veicināt akustisko privātumu starp darbavietām. Šī metode sniedz griestu skaņas atstarošanas īpašību mērījumus, kad tie tiek pielietoti kopā ar aizsegiem. Jo augstāks AC rādītājs, jo veiksmīgāk tie mazinās skaņas izplatīšanos. 

Uztvertais atribūts

Mērķa deskriptors

 Apzīmējums

Vienība

Skaidrojums

Standarts

Telpisks norimums

Telpiskā norimuma skaņas spiediena temps, dubultojot distanci.

Telpiskā norimuma temps o A-skaņas SPL runai, D2,S

DL2

D2,s

dB

Mēra, cik lielā mērā skaņa samazinās atkarībā no attāluma līdz skaņas avotam.

ISO 14257 33823

Skaņas spiediena līmeņa telpisks norimums pie runas 4 m attālumā

Palielināts skaņas spiediena līmenis, ņemot vērā skaņas izplatīšanās līkni.

A-skaņas SPL runai 4m attālumā, LpAS4m

DLf

Lp,A,S,4m

dB

Mēra, kādā mērā telpa iespaido skaņas vai trokšņu līmeni pie 4 m attāluma no skaņas avota.

ISO 14257 33823

Telpisks norimums

Artikulācijas klase

AC

  Indekss  

Griestu klasifikācija atbilstoši to spējai veicināt privātumu atvērtā plānojuma birojos.

ASTM E 1110 (2001)