Runas skaidrība

Runas skaidrība attiecas uz kvalitāti, kādā runātāja sacītais tiek saklausīts. Telpā ar augstu reverberāciju un fona trokšņiem var būt apgrūtinoši saklausīt teikto.

Neskaidri

 

 

Skaidri


 

Clarity. Room acoustic descriptors.

 

Skaņu, kas pirmā sasniedz klausītājus, sauc par tiešo skaņu. Tai seko agrīnas atskaņas. Agrīnās atskaņas, kas sasniedz klausītāju 50 milisekundēs, integrējas tiešajā skaņā un tādējādi pozitīvi ietekmē skaņas kvalitāti. Atskaņas, kas seko pēc tam, tiek uztvertas kā traucējumi.

 
Clarity. Room acoustic descriptors.
 

Skaidrības mērījums (C50) salīdzina skaņas enerģiju agrīnās atskaņās un vēlēkās atskaņās. Šī vienība ir dB. Augsta vienība ir pozitīva runas kvalitātei.

Vēl viens runas pārsūtīšanas mērītājs ir runas kustības indekss (STI). Kad runas pārsūtīšana ir izcila, STI=1. Normāla izmēra klases telpā, STI nedrīkst būt lielāks par 0.75. Sliktas runas kustības gadījumā variācijas runā tiek sliktāk uztvertas. Faktori, kas ietekmē runas kustību un veido zemāku STI indeksu, ir fona skaņas, ilga reverberācija un atbalss.

STI bad speech transmision

Slikta runas kustība

 
STI good speech transmission

Laba runas kustība

 
Uztvertais atribūts Mērķa deskriptors Apzīmējums Vienība Skaidrojums Standarts

Runas kvalitāte

Runas kvalitāte

C50

dB

Mēra agrīnās un vēlākās reflekcijas devu.

ISO 3382-1

Runas kvalitāte

Runas kustības indekss

STI

Indekss (0-1)

Mēra runas kustības kvalitāti no runātāja līdz klausītājam.

IEC 60268-16