Trieciena skaņas izolācija

Trieciena skaņas izolācija ir saistīta ar soļu troksni, ko dzirdam, ja kāds staigā pa augšējo stāvu. To nosaka pēc trieciena skaņas līmeņa telpā, kas atrodas apakšā. Var izmantot iekārtu griestu sistēmu, lai uzlaboju trieciena skaņas izolāciju un samazinātu trieciena skaņas līmeni.

Trieciena skaņas līmeņa vērtības

Laboratorijas vērtību uzlabojums ΔLn,w saskaņā ar ISO 140-8 un ISO 717-2 
Uzlabojums Produkti

9-11 dB

Focus

14-15 dB

Master

15-18 dB

Combison Uno / Combison Duo / Combison dB

22-28 dB

Combison Uno / Combison Duo /Combison dB + Combison XR

 

Uzlabojumi ir saistīti ar viendabīgu, normāla biezuma (160-200 mm) betona grīdu ar plastikāta paklāju.