Skaņas izolācija starp telpām

Ja nodalošais sienas elements nesniedzas līdz sofitei, veidojas horizontāls pārraides ceļš skaņai. Tāpēc tradicionāli akustiskie griesti bieži vien sniedz labu risinājumu. Šādos gadījumos ir nepieciešamas speciālas akustiskās griestu sistēmas, kas piedāvā papildus skaņas izolāciju.

Griesti tiek pilnībā noklāti, tādejādi iegūstot pilnīgu elastību. Taču šīs konstrukcijas sniegs zemāku skaņas izolāciju kā konstrukcijas, kas iet cauri iekārtajai griestu sistēmai vai sniedzas līdz pašai sofitei.

Novērtējot gaisa skaņas izolāciju:

  • jāņem vērā visu ēku

  • jāatceras, ka mērījumi, kas veikti uz vietas ēkā būs zemāki nekā laboratorijā veiktie

Laboratorijas mērījumi/mērījumi uz vietas

Veicot mērījumus uz vietas, skaņas izolācija starp telpām (R′w) varētu būt par 5-8 dB zemāka par zemāko vērtību, kas iegūta laboratorijā iekārtajiem griestiem un starpsienai. Tas ir tādēļ, ka var rasties brīvas skaņas pārraides un dažas instalācijas detaļas var nebūt perfektā stāvoklī.

Skaņas izolācijas vērtības no telpas uz telpu

Mērījumi, kas veikti laboratorijā Dn,f,w  saskaņā ar ISO 10848-2 standartu un vērtējumu saskaņā ar EN ISO 717-1. Piezīme: Paneļu izmērs 1200x600 sniegs apmēram 1-2 dB augstākus rādītājus.

D n,f,w

Produkts un izmērs

43 dB

Combison Duo A, 600x600 mm

39 dB

Combison Duo E, 600x600 mm

43 dB

Combison Uno A, 600x600 mm

41 dB

Combison Uno Ds, 600x600 mm

42 dB

Combison A, db 42, 1200x600 mm

28 dB

Master A, 1200x600 mm

29 dB

Master E, 1200x1200 mm

31 dB

Master Ds, 600x600 mm

 

Laboratorijas vērtību uzlabojums Dn,f,w pievienojot sistēmai Combison Barrier vai Combison XR.

 Uzlabojums Produkts

+4

Combison + 1x40 Barrier

+8

Combison + 2x40 Barrier

+3

Combison + 2x1200 XR

+6

Combison + 100% XR

Atcerieties, ka uz vietas veiktie mērījumi būs 5-8 dB zemāki nekā laboratorijās veiktie mērījumi.

 

Ieteikumi

 
 
 

Dažādi pārraižu ceļi starp telpām

Lai nodrošinātu pieņemamu privātumu telpās, iesakām starp telpām birojos ievietot skaņas izolāciju R′w = 35 dB apmērā. Tam ir nepieciešami iekārtie griesti ar laboratorijas mērījumu rezultātu Dn,f,w > 40 dB.

Vispārēja pieeja ir kombinēt skaņu izolējošus iekārtos griestus ar aizsegiem. Komunikācijām, piemēram, ventilācijas sistēmām, būtu jāpielieto stiprāki skaņu izolējoši materiāli. Griestu sistēmai un aizsegiem būtu jābūt tādiem, kuros iespējams uzstādīt aprīkojumu, piemēram, gaismekļus vai ventilācijas aprīkojumu, vai durvis un logus. Ir svarīgi novērst skaņas noplūdi, atstājot caurumus starp sienām.