Ietekme uz vidi

Environmental footprint iconLai iegūtu pārskatāmu un zinātnisku priekšstatu par produkta ietekmi uz vidi, var veikt LCA (Life Cycle Assessment jeb dzīves cikla novērtējumu).

LCA ņem vērā katru produkta dzīves posmu, sākot no izejvielu novākšanas līdz ražošanai un aprites beigām.

Ecophon produktu dzīves cikla analīzes tiek veiktas saskaņā ar ISO 14040 un sniedz pilnībā caurredzamu pārskatu par mūsu ietekmi uz vidi.

EPD (Environmental Product Declaration jeb produktu vides deklarācija)

Produkta dzīves cikla analīzes rezultātus var apstrādāt un standartizētā veidā sastādīt dokumentos, kurus sauc par produktu vides deklarācijām (EPD).

EPD ir III tipa vides deklarācija, kas nozīmē, ka tā vienmēr ir jāpārskata un jāsertificē trešajai pusei. Ecophon EPD tiek veikti saskaņā ar ISO 14025 un EN 15804. Trešās puses verifikāciju veic Zviedrijas vides institūts IVL.

EPD mūsu produktiem