Ugunsdrošības prasības iekārtajiem griestiem

Ugunsdrošības prasības iekārto griestu sistēmām var atšķirties atkarībā no telpas veida un ēkas, kurā tās tiks uzstādītas.

Detalizētas prasības var atrast nacionālajos būvnormatīvos. Divas vispārīgas prasības tomēr var atzīt par izšķirošām iekārtajiem griestiem ugunsgrēka sākuma stadijā, un tās visās telpās jāuzskata par "obligātām":

 1. Iekārtie griesti nedrīkst būt viegli aizdedzināmi un stipri dūmojoši.
  Šo noteikumu var realizēt, ražošanā izmantojot materiālus, kas atbilst vismaz Eiroklasei B-s1, d0.

 2. Iekārtie griesti nedrīkst lūzt un sabrukt ugunsgrēka agrīnajā posmā, kad vēl var veikt evakuācijas un glābšanas operācijas.
  Lai izpildītu šo prasību, griestu sistēmai jāspēj izturēt siltuma iedarbību apm. 300 ° C. (Siltuma starojums no dūmu gāzes slāņa ar temperatūru 300 ° C aptuveni atbilst tam, ko var izturēt pilnībā aprīkots ugunsdzēsējs.)

Uzziniet vairāk par ugunsdrošības dizainu ēkās.

Ugunsdrošības pārbaude un produktu klasifikācija

Reakcija uz uguni

Ugunsdrošības pārbaudes metodes ir paredzētas, lai modelētu dažādas ugunsgrēka procesa fāzes. Rezultātā veic materiāla virsmu testus, izmantojot uguns avotus, kas raksturo uguns sākuma un un attīstības fāzi. Šīs testa metodes sauc par "ugunsreakcijas" testiem. Mērķis ir novērtēt, kā produkti un materiāli veicina ugunsgrēka sākumstadiju, saistībā ar: 

 • Uzliesmojamību
 • Liesmu izplatību
 • Siltuma izdalīšanos
 • Dūmu radīšanu
 • Uzliesmojošu pilienu / daļiņu rašanos 

Parasti reakcijas uz uguni veic nelielā vai vidējā mērogā.

Uzziniet vairāk par ugunsdrošības pārbaudēm: Uguns izturības pārbaudes

Eiropas ugunsdrošības pārbaudes sistēma - Euroclass

Griestu izstrādājumu degamības klasifikācijas sistēma Eiropā balstās uz Euroclass sistēmu, kas noteikta ar EN 13501-1.

Kopumā ir 39 klases, kas iedalītas 7 galvenajos līmeņos; A1, A2, B, C, D, E un F, kur A1 ir labākais, un F ir produkti un materiāli, kas nav klasificēti.

Lielākajā daļā galveno klašu ir arī papildu klasifikācija attiecībā uz dūmu veidošanos un uzliesmojošu pilienu / daļiņu rašanos.

Dūmu klases: s1, s2 un s3, kur s1 ir vislabākā.

Klases pilienu un daļiņu uzliesmošanai: d0, d1 un d2, kur d0 ir labākais.Functional demands, Fire safety

1 = Galvenā klase

2 = Dūmu rašanās

3 = Uzliesmojošu pilienu / daļiņu rašanās