Ugunsgrēka apraksts telpā

Uguns telpā var tikt iedalīta dažādās fāzēs:

Sākotnējā fāze

Sākotnējā fāze vai ugunsgrēka sākums ir atkarīgs no ugunsgrēka avota izmēra un no tieši ietekmēto objektu materiāla un īpašībām.

Augšanas fāze

Functional demands, Fire safety, Growth phase of the fire

Augšanas fāzes laikā ugunsgrēks kļūst lielāks un aptvers arvien lielāku daudzumu lietu vispakārt. Pat sienu virsmas, grīdas un griesti var aizdegties un radīt lielus dūmu apjomus un karsta uguns gāze krāsies zem griestiem. 

Agšanas fāzē ugunsgrēks ir vēl vietējs. Lielu lomu ugunsgrēka attīstībā spēlē sienu, griestu un grīdu virsmas.

Pārklāšanās 

Functional demands, Fire safety, Flash over stage of fire

Augšanas fāzes laikā ugunsgrēks var sasniegt tādu spēku, ka tas izraisa pārklāšanos un aptver pilnīgi visu, kas telpā ir degošs. Pārklāšanās laikā rodas milzīgs karstuma un liesmu vilnis, kas tad izsprūk caur logiem un durvīm.

Parasti pārklāšanās notiek līdzko uguns gāzes telpā sasniedz 500-600°C augstu temperatūru. Karstuma radiācijas, kas veido uguns gāzes kārtu ir tik milzīgas šinī ugunsgrēka fāzē, ka pilnīgi visi degošie materiāli telpā aizdegas.

Pārklāšanās var notikt dažu minūšu laikā pēc aizdegšanās. Taču, to var arī aizkavēt vai novērst pavisam. Tas iespējams telpās, kur ir ļoti maz degoša aprīkojuma un mēbeļu un kas ir aprīkota ar nedegošām griestu, sienu un grīdas virsmām.

Pēc pārklāšanās ugunsgrēks sasniedz maksimālo līmeni un ir pilnībā attīstījies. Tā ilgums un intensitāte tagad ir atkarīga no gaisa piekļuves un degošā materiāla apjoma telpā.

Norimuma fāze

Norimuma fāze ir kad ugunsgrēks sāk izdzist.