Eiroklases

Zemāk esošajā tabulā atradīsiet Eiroklases atbilstoši klasifikācijas standartam EN 13501-1 Būvizstrādājumu un celtniecības elementu klasifikācijā pēc ugunsdrošības - 1.daļas.

Klasifikācijās izmantoti pārbaužu dati par reakciju uz uguni.

Eiroklases
A1    
A2-s1,d0
A2-s1,d1
A2-s1,d2
A2-s2,d0
A2-s2,d1
A2-s2,d2
A2-s3,d0
A2-s3,d1
A2-s3,d2
B-s1,d0
B-s1,d1
B-s1,d2
B-s2,d0
B-s2,d1
B-s2,d2
B-s3,d0
B-s3,d1
B-s3,d2
C-s1,d0
C-s1,d1
C-s1,d2
C-s2,d0
C-s2,d1
C-s2,d2
C-s3,d0
C-s3,d1
C-s3,d2
D-s1,d0
D-s1,d1
D-s1,d2
D-s2,d0
D-s2,d1
D-s2,d2
D-s3,d0
D-s3,d1
D-s3,d2
E
 
 
E-d2
 
 
F
 
 

 

 Zemāk redzamajā grafikā parādīta saistība starp ugunsgrēka procesu un ugunsgrēka klasēm:

Functional demands, Fire safety

  1. Temperatūra
  2. Uzliesmojums
  3. Sākums
  4. Pieaugums
  5. Pilnībā attīstījusies (uguns)
  6. Sagrūšana
  7. Laiks
  8. Eiroklases
  9. Ugunsizturības klases