Mehāniskās īpašības

Functional demands icon

 

Nestspējas kapacitāte - līstu sistēma 

Nestspēja - statiskā un dinamiskā - līstu sistēmai ir atkarīga no to materiāla. Deformācija var izpausties dažādos veidos, bet visbiežāk ieliecoties.

Functional demands, Mechanical properties

Deformācija - sagriezies jeb savērpies profils

Lūšana

Ir svarīgi novērst griestu iekāršanos vai līstu sistēmas lūšanu, ja tā ir pārslogota. Tāpēc maksimāli atļautā nestspēja griestu sistēmai (skatīt instalācijas diagrammas) ir aprēķināta, ņemot vērā jebkādu iespējamu mazspēju.

Maksimālā atļautā nestspēja stājas spēkā tikai tad, ja griesti ir uzstādīti sekojot instalācijas diagrammām, tātad, līstu sistēmai ir jāpielieto visas detaļas un visām griestu plāksnēm ir jābūt ievietotām tām paredzētajās vietās.

Lai gan nesošā konstrukcija galvenokārt sastāv no līstēm, profiliem un iekarēm, plāksnēm ir svarīga loma konstrukcijas stabilizēšanā uz visām pusēm. So ir ļoti svarīgi atcerēties, ja plāksnes tiek uzstādītas plakaniski, jo bieži vien tās savērpjas. Tāpēc ir ieteicam plāksnes ievietot konstrukcijā sākot ar konstrukcijas centru. Tā, piemēram, ir būtiski uzstādīt gaismekļus un citas papildu sastāvdaļas tā, lai dzīvā slodze tiktu centrēta uz T-profiliem.

Konstrukcijas novirze

Ja maksimālais pieļaujamais noslogojums ECOPHON griestu sistēmām ir konstatēts un noteikts, tad novirzes, ne lūzumi ir noteicošais faktors.

A suspended T-profile exposed with load (F) giving a deflection (f)
IekārtsT-profils, kas pakļauts slodzei (F) un veido novirzi (f).

Profils, kas pakļauts slodzei vienmēr veidos novirzi (f). Novirze ir proporcionāla slodzei un ir atkarīga no attāluma (L) starp atbalstiem. Ja slodze (F) dubultojas, novirze arī dubultosies. Ja atstarpe starp diviem atbalstiem dubultojas, novirze kļūs vēl lielāka. Deformācijas starp atbalsta punktiem palielināsies par astoņām reizēm.

Zemāk redzamajā tabulā kopā ar Connect iekaru sistēmas rekomendācijām un maksimālo pieļauto dzīvo svaru, esam ņēmuši vērā sekojošus standartus: ASTM C635, DIN 18 168 and SS 81 51 13. Svarīgākais faktors ir tas, ka deformācija ir jāierobežo līdz L/500. Kad deformācija sasniedz aptuveni L/400 tā ir pamanāma. Robeža L/500 sniedz līdzenu griestu iespaidu.

Piemērs: Attālumam L=1200 mm pieļautā novirze ir 2,4 mm.

Ieteicamā dzīvā slodze

Dzīvās slodzes rokemendācija ietver sevī arī griestu sistēmas svaru. Dzīvās slodzer piemēri - gaismekļi, zīmes, u.t.t. Tos var uzstādīt patvaļīgi uz iekares sistēmas vai ar 1 m attālumu. ISamazinot attālumu starp iekarēm var palielināt tabulā minēto nestspēju. Smagāki priekšmeti tomēr ir jāstiprina pie griestu virsmas nevis griestu konstrukcijas.

Ja dzīva slodze ir izdalīta uz 0.36 m2 (600x600) vai vairāk, līšu konstrukcija var nest līdz pat 65% lielāku slodzi nekā minēts tabulā tikai gadījumā, ja dzīvais svars ir stiprināts pie sofites.

Piemērs: Iebūvēts apgaismojums, 600x600 mm, ar kopējo svaru 7 kg ir pieļaujams Focus griestu sistēmai, kas pēc tabulas var nest maksimālo dzīvo svaru 83 N (8,3 kg) ja tā ir izdalīta uz 0,36 m² vai vairāk.

Rekomendētā slodze

Ecophon griestu sistēmas uzstādītas saskaņā ar uzstādīšanas diagrammām
Ieteiktā maksimālā dzīvā slodze, deformācijai (punkta slodze (F) ar1 m attālumu)
Ieteiktā maksimālā dzīvā slodze izdalīta uz lielāku virsmu kā 0.36 m2, deformācija (vienmērīgi izplatīts svars (q) ar1 m attālumu)
Focus, Gedina, Advantage, Sombra, Hygiene 20mm, Meditec, Super G Plus, Super G 20mm 
50 N (5 kg)
83 N (8,3 kg)
Focus XL1600 koridoros, Master, Super G 35mm, Hygiene 40 mm
40 N (4 kg)
66 N (6,6 kg)
Focus XL 1800 koridoros
20 N (2 kg)
33 N (3,3 kg)
Focus XL 2000 ikoridoros
10 N (1 kg)
16 N (1,6 kg)

 
 Tabulā redzamie skaitļi ir derīgi tikai pie sekojošiem apstākļiem:

 1. Maksimālais attālums no nesošās līstes līdz sienai ir noteikts pēc attiecīgās M-skices. Ja attālums ir lielāks perimetra zonā, nav atļauta nekāda dzīvā slodze, izņemot gadījumus, kad šķērslīstēm ir pievienotas papildus iekares. Par cik sienas stiprinājums nes daļu no slodzes, ir svarīgi ievērot noteikumus par stiprinājuma punktiem. Atkarībā no sienas materiāla ir jāizvēlas piemēroti stiprinājumi.
 2. Attālums starp divu nesošo līstu savienojumu līdz tuvākajam atbalsta punktam nedrīkst būt lielāks par ceturto daļu no pieļautā attāluma starp iekarēm.    

Functional demands, Mechanical properties

Attālums starp divu nesošo līstu savienojumu līdz tuvākajam atbalsta punktam nedrīkst būt lielāks par ceturto daļu no pieļautā attāluma starp iekarēm.

Tas nozīmē, ka, ja attālums starp iekarēm ir 1200 mm,divu nesošo līstu savienojums nedrīkst atrasties tālāk kā 300 mm no atbalst punkta. Augstāk minētais attiecas uz gadījumu, kad slodze tiks pārvietota centriski uz T-profilu.

Vārdnīca - slodze

  Statiskā slodze  

Griestu sistēmas un pie tā stiprināto objektu kopsvars (piemēram, apgaismojuma ķermeņi, skaļruņi, ventilācija, u.t.t.). 

   Dinamiskā slodze  

Mehānisks trieciens, piemēram bumbas sitiens sporta zālē vau ūdens spiediens, tīrot griestu sistēmu.

  Pašmasa (g)   

Griestu sistēmas svars (ieskaitot plāksnes, līstu sistēmu un visus uzstādīšanas piederumus). Šī vienmēr ir pašmasa.

Functional demands, Mechanical properties

Iekārts T-profils ar dažādām slodzēm. 

  Dzīvā slodze   Viss svars, kas pievienots griestu sistēmai. Dzīvā slodze var būt statiska vai dinamiska:
 • Vienmērīgi izplatītu slodzi (q) no gaismekļiem, zīmēm, spiediena izmaiņām, tīrīšanas, u.t.t.

 • Punkta slodze (F) no gaismekļiem, zīmēm, trieciena, tīrīšanas, u.t.t.

 • Fiziska ietekme (N) izraisītāji - triecieni, nobrāzumi, tīrīšana un/vai uzstādīšanas darbi. Dinamiska slodze.

  Dizaina slodze     Griestu sistēmas pašmasas un dzīvā svara (kas paredzēts sistēmai) kopums.
       

Slodzes nestspēja – Iekares un stiprinājumi

Izvēlētām iekaru sistēmām un stiprinājumiem, piemēram iekarēm, tiešiem stiprinājumiem, skrūvēm u.t.t. ir jābūt spējīgām nest dizaina sistēmas svaru (griestu sistēmas pašmasu un dzīvo slodzi) vismaz ar faktoru 3 no drošības limita pret lūšanu. Tas nozīmē, ka iekares un stiprinājumi, kas tiek izmantoti griestu atbalstam, spēj nest trīs reizes lielāku slodzi nekā iepriekš minēto. Visas Connect regulējamās iekares un tiešie stiprinājumi atbilst šīm prasībām, ja uzstādīšana tiek veikta saskaņā ar Ecophon uzstādīšanas diagrāmmām un tiek ievērota griestu sistēmas maksimālā dzīvās slodzes nestspēja.

Nestspēja (maksimāli pieļautā slodze) Connect iekarēm un stiprinājumiem ir atrodama mūsu mājas lapā pie Connect līstēm un piederumiem. Maksimāli pieļautā dzīvā slodze un pieļautā minimālā nestspēja stiprinājumiem ir atrodama katras griestu sistēmas produktu lapā uzstādīšanas diagrammās.

Piemērs: Ecophon Master A maksimāli pieļautā dzīvā slodze ir 40 N (4 kg). Minimālajai nestspējai iekarēm un stiprinājumiem ir jābūt vismaz 160 N (16 kg), ieskaitot drošības limitu trīs pret lūšanu.

 

Nestspēja – griestu plāksnes

Functional demands, Mechanical propertiesGalvenais ir atcerēties nenoslogot paneļus. Viegla armatūra, ventilācijas piederumi u.t.t., kas tiek ievietoti griestu sistēmā, vienmēr ir jāatbalsta uz konstrukcijas vai jāstiprina pie griestu sofites. 

Slodze ir jāizvieto vienmērīgi gar iebūvētās armatūras malām. Taču noder arī atcerēties, ka Ecophon absorbenti ar izmēriem 600x600 mm un1200x600 mm var nest mazas slodzes, piemēram iebūvētus maza izmēra gaismekļus.

 

Plākšņu izmērs (mm)

Biezums (mm)

Max izgriezuma izmērs (mm)

Max slodze (g)

600x600, 1200x600

15

100

300

600x600, 1200x600

20

100

500

Papildus informācija par iebūvētām armatūrām, lasiet zem Connect Bridging.

Ecophon Solo ar caurumiem

Zemāk redzamās tabulās attēlota informācija attiecībā uz Ecophon Solo paneļiem, kas uzstādīti kā brīvi iekārtas vienības.

 


Ecophon Solo ar caurumiem, kā nesošas iekārtas

Stiprinājumu punktu skaits 

Izgriezuma īsās puses diametrs (mm)

0 - 100

101 - 300

301 - 500

3 / 4 / 6

Minimālais attālums starp izgriezumiem (mm)

≥ 150

≥ 150

≥ 400

         

3

Max slodze / izgriezums(kg)

≤ 0,5

≤ 1,5

≤ 1,5

4 / 6

Max slodze/ izgriezums(kg)

≤ 0,5

≤ 2,0

≤ 2,0

         

3

Max pilna slodze / panelis, stiprinājuma punkti

≤ 1,8

≤ 1,8

≤ 1,5

4

Max pilna slodze / panelis, stiprinājuma punkti

≤ 2,5

≤ 2,5

≤ 2,0

6

Max pilna slodze / panelis

≤ 4,5

≤ 4,5

≤ 4,5

 • Paneļi ar 3 stiprinājuma punktiem: Circle Pentagon, Hexagon, Heptagon & Triangle           
 • Paneļi ar 4 stiprinājuma punktiem: Square, Octagon & Freedom plāksnes ar garumu ≤ 1300mm           
 • Paneļi ar 6 stiprinājuma punktiem: Rectangle, Ellipse & Freedom plāksnes ar garumu > ≥ 1300mm           

Slodzei ir jābūt vienmērīgi izplatītai pa visu plāksni, lai visas iekares tiktu vienādi noslogotas. Lai uzzinātu vairāk par papildus armatūru uzstādīšanu, skatīt sekojošas diagrammas: IG362, IG364,  IG363


Ecophon Solo ar caurumiem, kas nav nesošās iekārtas 

Stiprinājumu punktu skaits 

Izgriezuma īsās puses diametrs (mm)

0 - 500

≥ 500

3 / 4

Minimālais attālums starp izgriezumiem (mm) 3

≥ 150

Nav attiecināms

6

Minimālais attālums starp izgriezumiem (mm),

≥ 150

≥ 150

       

3 / 4 / 6

Max slodze/ izgriezums (kg)

0

0

       

3 / 4 / 6

Max pilna slodze /panelis (kg)

0

0

 • Paneļi ar 3 stiprinājuma punktiem: Circle Pentagon, Hexagon, Heptagon & Triangle
 • Paneļi ar 4 stiprinājuma punktiem: Square, Octagon & Freedom paneļi ar garumu > 1300mm
 • Paneļi ar 6 stiprinājuma punktiem: Rectangle, Ellipse & Freedom paneļi ar garumu > ≥ 1300mm
 • Paneļi ar 3 stiprinājuma punktiem: Circle & Triangle            
 • Paneļi ar 6 stiprinājuma punktiem ar izgriezumiem, kas garāki par 500mm:  Ja caurums/izgriezums ir garāks par 600 m, starp izgriezumiem ir jāuzstāda papildus iekare.              

Papildus informāciju par gaismekļu integrēšanu Solo paneļos atradīsiet uzstādīšanas diagrammās: IG362, IG364,  IG363             

Dinamiskā slodzes nestspēja - Triecienizturība

Dinamiskā slodzes nestspēja un triecienizturība ir mērījumi, kas norāda, cik labi viens griestu produkts vai pilnīga griestu sistēma ietekmē dinamisku dzīvu slodzi, piemēram, nodilumu un triecienus.

Dinamiska dzīvā slodze var būt atsevišķs trieciens ar bumbu vai nūju. Tas var būt arī periodisks, piemēram, objekts, kas tiek virzīts uz priekšu un atpakaļ gar virsmu noteiktu laika periodu. Vēl viens dinamiskas dzīvas slodzes piemērs ir spiediena starpība uz griestiem, kas var rasties telpā sakarā ar durvju atvēršanu un aizvēršanu un logiem vai sakarā ar izmaiņām ventilācijas sistēmā.

Triecienizturības testa metode un novērtēšanas shēma ar ECOPHON ir aprakstīta D pielikumā Eiropas standarta EN 13964: 2004 piekaramie griesti - Prasības un testēšanas metodes.

Testa metode EN 13964 galvenokārt balstās uz iepriekšējā vācu standarta DIN 3. 18 032 daļu Tomēr EN 13964 pieļauj sadalīt klasifikāciju trīs klasēs (1A, 2A un 3A).

Tiek testēta pilna griestu sistēma (ieskaitot visas sastāvdaļas kā iekares, profili, fiksatori un plāksnes). Testā uz griestiem tiek veikti triecieni ar īpašu bumbu lielgabala aparātu. Griesti saņem triecienu 36 reizes no trim dažādiem leņķiem. Šī metode tiek pielietota arī sienu paneļu testēšanā.