Paziņojums par privātumu

Paziņojums par privātumu

Uzņēmums Saint-Gobain Ecophon AB (turpmāk tekstā “Ecophon”, “mēs” vai “mūsu”) ir nepārtraukti atbildīgs par jūsu personiskās informācijas drošu glabāšanu un apstrādi saskaņā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem, kā arī Eiropas Savienības Vispārīgo datu aizsardzības regulu.

Personiskās informācijas vākšana, apstrāde un uzglabāšana

Mēs vācam jūsu informāciju, lai palīdzētu jums izvēlēties labākos pakalpojumus un produktus. Datu vākšanu veicam šādos procesos:

  • notikumi;
  • ja nepieciešams sniegt Klienta atbalsta pakalpojumus;
  • ja esat piekritis jaunumu saņemšanai;
  • ja tiekamies personīgi.

Mēs nevācam un neuzglabājam nekādu informāciju, ja nav abu pušu likumīgas piekrišanas un/vai ja to nepieprasa attiecīgās valsts tiesību akti.

Mēs cieši sadarbojamies ar dažādām trešajām pusēm, sniedzot jums plašu produktu un pakalpojumu klāstu, kas papildina mūsu piedāvājumu. Jebkurai trešajai personai, kurai mēs izpaužam jūsu personisko informāciju, ir ierobežotas tiesības izmantot jūsu personisko informāciju: tai nav tiesību izmantot jūsu personisko informāciju citiem nolūkiem, kā tikai tam, lai sniegtu pakalpojumus mums un/vai jums. Piemēram, garantijas nolūkos mēs varam izpaust jūsu informāciju ražotājam. Mēs vienmēr nodrošināsim, ka visas trešās personas, kurām mēs izpaužam jūsu personisko informāciju, ievēro privātuma un drošības prasības saskaņā ar mūsu labas darbības praksi un piemērojamiem tiesību aktiem.

Ir arī situācijas, kad mums jānodod jūsu informācija trešajai personai, lai mēs varētu izpildīt savas saistības pret jums (piemēram, lai pārvadātājs varētu piegādāt produktus). Mēs savu iespēju robežas nodrošināsim, ka informācija tiek apstrādāta visatbilstošākajā un drošākajā veidā.

Sīkfaili

Uzziniet vairāk par to, kādi sīkfaili tiek izmantoti šajā vietnē un kāds ir to mērķis.

Saint-Gobain Grupas paziņojums par privātumu

Lai skatītu pilnu Saint-Gobain un ar to saistīto organizāciju starptautisko politiku, lūdzu, noklikšķiniet uz tālāk redzamās saites. 
www.saint-gobain.com/en/privacy-policy

Kontaktinformācija

Ja jums ir kādi jautājumi saistībā ar šo politiku vai ja vēlaties iegūt sīkāku informāciju par to, kā mēs rīkojamies ar personisko informāciju, vai jums radušies vispārīgi jautājumi, kas saistīti ar personas datiem un Ecophon, lūdzu, sazinieties ar dataprotection@ecophon.com vai nosūtiet savu jautājumu/pieprasījumu, aizpildot mūsu Informācijas pieprasījuma veidlapu.