Jak spotęgować pozytywne doświadczenia w kinie: znaczenie elementów ściennych oraz jak sprostać wymaganiom budżetowym

Acoustic wall elementsWażną częścią optymalizacji projektu kina jest dokładne zastanowienie się, w jaki sposób element ścienne powinny być zabudowane i połączone ze sobą.

Łączenie elementów ściennych w celu uzyskania idealnego rezultatu

Aby uzyskać zrównoważone rozwiązanie, potrzebna jest kombinacja elementów ściennych. Elementy ścienne są zbudowane z różnych materiałów absorpcyjnych, czasami również w połączeniu np. z płytą MDF. 

Różne rodzaje konstrukcji ścian (zasady) 


System 1:
  Absorber wysokich częstotliwości

System 1: Typical high-frequnecy absorberModus Black 970 50 mm
Wełna szklana, 27 kg/m3, 70 mm


System 2:
  Absorber szerokopasmowy

System 2Ecophon Akusto™ Wall Texona, 40 mm
Wełna szklana, 20 kg/m3, 70 mm


System 3:
  Absorber średnich częstotliwości

System 3Ecophon Akusto™ Wall Texona, 40 mm
Wełna szklana, 20 kg/m3, 70 mm


System 4:
  Absorber szerokopasmowy

System 4Ecophon Akusto™ Wall Texona, 40 mm
płyta MDF, 30 mm, pustka powietrzna 6 mm
Wełna szklana, 20 kg/m3, 95 mm


System 5:
  Rezonansowy absorber niskich częstotliwości

System 5płyta MDF, 30 mm, pustka powietrzna 6 mm
Wełna szklana, 20 kg/m3, 70 mm

 

Diagram system 1

Dla systemu 1

A = Statystyczny współczynnik pochłaniania dźwięku
B = Częstotliwość, Hz
1 = System 1

System 2 i 4

Dla systemu 2 oraz 4

A = Statystyczny współczynnik pochłaniania dźwięku
B = Częstotliwość, Hz
2 = System 2
4 = System 4

 

System 3 i 5

Dla systemu 3 oraz 5

A = Statystyczny współczynnik pochłaniania dźwięku
B = Częstotliwość, Hz
3 = System 3
5 = System 5

Dopasowane rozwiązania kinowe dla różnych zakresów budżetu

Czasami ograniczenia budżetowe określają warunki dla poziomu komfortu akustycznego. Rozwiązania firmy Ecophon dla kin można dostosować do różnych zakresów budżetu. Nawet jeśli bardziej podstawowe rozwiązanie nie osiągnie takiego samyego poziomu komfortu akustycznego jak rozwiązanie zoptymalizowane, dalej powinno być zaprojektowane w sposób zapewniający możliwie jak najlepszą akustykę pomieszczenia. 

Poniżej przedstawiamy przykład rozwiązania optymalnego oraz rozwiązania standardowego. Są to typowe, często stosowane rozwiązania, które w obrazowy sposób wyjaśniają zasadę różnicy poziomów komfortu akustycznego. W rzeczywistości każde rozwiązanie musi być przeanalizowane i dostosowane do konkretnego projektu.

 

 Rozwiązanie optymalneOptimised solution

 1. Ekran
 2. System 1: Absorber wysokich częstotliwości. 
  Produkt: Industry Modus S Black 970
 3. Lewa/prawa ściana
 4. System 5: Rezonansowy absorber niskich częstotliwości
 5. System 2: Absorber szerokopasmowy.
  Produkt: Akusto Wall C Texona
 6. System 3: Absorber średnich częstotliwości.
  Produkt: Akusto Wall C Texona/gamma
 7. Sufit
  Produkt: Focus Ds Akutex™ FT Dark Diamond z Extra Bass
 8. System 4:  Absorber szerokopasmowy.
  Produkt: Akusto Wall C Texona
 9. Tylna ściana

Standard solution Standard solution

 1. Ekran
 2. System 1: Absorber wysokich częstotliwości. 
  Produkt: Industry Modus S Black 970
 3. Lewa/prawa ściana
 4. System 2: Absorber szerokopasmowy.
  Produkt: Akusto Wall C Texona
 5. System 3: Absorber średnich częstotliwości.
  Produkt: Akusto Wall C Texona/gamma
 6. Sufit
  Produkt: Focus Ds Akutex™ FT Dark Diamond z Extra Bass
 7. System 4:  Absorber szerokopasmowy.
  Produkt: Akusto Wall C Texona
 8. Tylna ściana