Poprawa środowiska akustyczne w pomieszczeniach kuchennych z zachowaniem wymagań higienicznych

Kuchnie restauracyjne i cateringowe to miejsca pracy o wysokim poziomie hałasu, który może mieć negatywny wpływ na pracowników, powodując zmęczenie, stres i trudności w komunikacji. Restauracje i szkolne kuchnie często znajdują się w sąsiedztwie jadalni, a hałas z kuchni może przeszkadzać podczas posiłków. Jednocześnie, każdy system akustyczny zainstalowany musi spełniać wysokie wymagania higieniczne.

Wyzwanie

  • Zapewnienie kompatybilności z wymaganiami higienicznymi.
  • Redukcja poziomu hałasu w kuchniach.
  • Zmniejszenie rozprzestrzeniania się dźwięku z kuchni.
  • Poprawa zrozumiałości mowy w kuchni.

Rozwiązanie

  • Zastosowanie sufitów dźwiękochłonnych z rodziny Hygiene, aby obniżyć poziom hałasu w kuchni.
  • Dodanie panele ściennych systemu Hygiene, aby zwiększyć zrozumiałość mowy i ograniczyć zasięg dźwięku.
  • Jeśli to możliwe, umiejscowić panele ścienne jak najbliżej źródła hałasu.

Produkty rekomendowane

Dla najlepszych rezultatów, zalecamy łączenie rozwiązań z poniższej listy. Odwiedź odpowiednią stronę produktową podaną w tabeli, aby określić, które rozwiązanie jest właściwe dla Twoich potrzeb.

Obszar i wymagania Rozwiązania sufitowe Panele wolnowiszące Panele ścienne
Przygotowywanie, przechowywanie, porcjowanie.
Zabezpieczony przed plamami, mycie pod wysokim ciśnieniem 2 razy w roku

Hygiene Performance Plus A (Connect C3)

 - Hygiene Performance Wall (Connect C3)
Smażenie i gotowanie.
Odporny na tłuszcz, brud i środki chemiczne, możliwe codzienne mycie pod wysokim ciśnieniem
Hygiene Advance A 
(Connect C3)
 - Hygiene Advance Wall (Connect C3)