Rozwiązania akustyczne dla obiektów oświatowych

Teacher with class

Istnieją trzy czynniki, które należy wziąć pod uwagę, aby odnieść sukces w sektorze edukacji:
  1. Zadbaj o odpowiednią akustykę całej szkoły, a nie tylko klasyMake sure the whole school gets proper acoustic treatment, not just the classroom
  2. Popraw wyrazistość mowy i komfort słuchania, aby zoptymalizować komunikację clarity and listening comfort to optimize communication
  3. Zmniejsz dźwięki tła o niskiej częstotliwości, które przeszkadzają i rozpraszają

Jeśli uda Ci się to osiągnąć, korzyści będą czerpać zarówno uczniowie, jak i nauczyciele:

  • Lepsze rozumienie mowy
  • Lepsza pamięć krótko- i długotrwałaMniejszy poziom stresu i niższe ciśnienie tętnicze
  • Większa zdolność czytania i lepsze wyniki osiągane przez uczniów w testach
  • Mniej problemów nauczycieli z głosem