Edukacja

W edukacji należy zwracać uwagę na trzy czynniki, które pozwolą odnieść sukces:

  1. Zmniejszyć zakłócenia wywołane dźwiękami tła o niskiej częstotliwości

  2. Upewnić się, że cała szkoła ma odpowiednie warunki akustyczne

  3. Wybrać bezpieczne produkty

Jeśli uda Ci się to osiągnąć, korzyści będą czerpać zarówno uczniowie, jak i nauczyciele:

  • Lepsze rozumienie mowy
  • Lepsza pamięć krótko- i długotrwałaMniejszy poziom stresu i niższe ciśnienie tętnicze
  • Większa zdolność czytania i lepsze wyniki osiągane przez uczniów w testach
  • Mniej problemów nauczycieli z głosem