Typowa stołówka to duża przestrzeń o wysokim suficie. W pomieszczeniu jednocześnie toczą się liczne rozmowy, a w tle nieustannie słychać dźwięk sztućców i zastawy stołowej. W stołówkach pozbawionych jakichkolwiek rozwiązań dźwiękochłonnych hałas będzie odbijał się od twardych powierzchni, tworząc pogłos, który będzie się rozprzestrzeniał we wszystkich kierunkach. W efekcie natężenie dźwięku dramatycznie wzrośnie, co wywoła u osób przebywających na stołówce duży stres i dyskomfort.

Wyzwanie

  • Zapobiec nasilaniu się natężenia dźwięku
  • Zapobiec rozprzestrzenianiu się dźwięku we wszystkich kierunkach i do sąsiadujących pomieszczeń

Rozwiązania

  • Zamontować dźwiękochłonny sufit 

  • Pokryć jak największą powierzchnię ścian panelami dźwiękochłonnymi 

  • Zaleca się również, żeby stołówki znajdowały się z dala od pomieszczeń, w których słyszalny hałas mógłby stanowić szczególną uciążliwoś

Rekomendowane produkty

Zalecenia produktowe Dźwiękochłonność Odporność mechaniczna   Wykończenie powierzchni sufitu
Sufity: Master 
Panele ścienne: Akusto Wall
5 3   Akutex™ FT
Panele ścienne: Akusto Wall
5 3   Akutex™ T

Sufity: Gedina 

Panele ścienne: Akusto Wall

3 3   Akutex™ T

Zalecenia dotyczą wskazanych w nagłówku typów pomieszczeń. Ocena przydatności poszczególnych produktów Ecophon opiera się na pięciostopniowej skali, gdzie najwyższa wartość oznacza najlepsze właściwości. W przypadku wpływu na jakość powietrza,  ocena 5 oznacza zgodność z wymaganiami klasy A+ francuskiego systemu oznakowania emisji VOC, a ocena 4 zgodnośc z klasą A tego samego systemu. Produkty ocenione na 4 i 5 spełniają też wymagania California Emission Regulation Standard.