W sali lekcyjnej, niezależnie od tego, czy prowadzone są tradycyjne zajęcia, czy praca w grupach, najważniejsze jest zapewnienie dobrej  zrozumiałości mowy  - zarówno z punktu widzenia nauczycieli, jak i uczniów.  

Jeśli w sali lekcyjnej jest zła akustyka:

 • dźwięki o niskiej częstotliwości będą zniekształcać mowę
 • dźwięk będzie odbijał się od sufitu i ścian i tworząc pogłos
 • natężenie dźwięku będzie większe
 • uczniowie i nauczyciele będą zmuszeni do podnoszenia głosu

Może to męczyć i rozpraszać uwagę jednych i drugich. 

Wyzwanie

 • Zmniejszyć natężenie dźwięku
 • Zminimalizować dźwięki tła o niskiej częstotliwości
 • Zapewnić dobrą słyszalność mowy
 • Zapobiec narastaniu pogłosu
 • Zapewnić komfort mówcy i słuchacza

Rozwiązanie 

 • Zastosować dźwiękochłonny sufit o znakomitych właściwościach pochłaniania przeznaczony dla mowy o wszystkich częstotliwościach, zwłaszcza niskich
 • Umieścić dźwiękochłonny panel na tylnej ścianie sali, w której odbywają się tradycyjne lekcje, i dwa panele na przeciwległych ścianach w klasie przeznaczonej do pracy w grupach. Akusto Wall C Extra Bass z dzięki dodatkowej absorbcji podstawowych częstotliwości zapewni największe korzyści dla środowiska akustycznego
 • Zamontować w suficie strefę odbijającą dźwięki mowy nad miejscem, w którym zwykle stoi nauczyciel.

Rekomendowane produkty

Zalecenia produktowe  Niska częstotliwość
(125 HZ)
Dźwiękochłonność Odporność mechaniczna    
Panele ścienne:  Akusto Wall
5 5 5    
Panele ścienne: Akusto Wall
5 5 3    

Sufity: Gedina

Panele ścienne: Akusto Wall

3 3 3    

 

Zalecenia dotyczą wskazanych w nagłówku typów pomieszczeń. Ocena przydatności poszczególnych produktów Ecophon opiera się na pięciostopniowej skali, gdzie najwyższa wartość oznacza najlepsze właściwości. Produkty ocenione na 4 i 5 spełniają też wymagania California Emission Regulation Standard.