Powietrze w pomieszczeniach szkolnych a nauka

Dzieci wdychają trzy razy więcej powietrza niż dorośli i są w związku z tym bardziej wrażliwe na wpływ substancji toksycznych obecnych w powietrzu. Poprawa jakości powietrza w pomieszczeniach szkolnych wpływa również na efektywność nauki uczniów. 

Children in school

Obecne w powietrzu (w pomieszczeniach i na zewnątrz) substancje toksyczne pochodzenia środowiskowego wnikają do organizmu dzieci w większych ilościach niż w przypadku dorosłych, ponieważ:

  • Dzieci wdychają więcej powietrza na kilogram masy ciała w stanie spoczynku niż dorośli.
  • Dzieci są zazwyczaj bardziej aktywne fizycznie niż dorośli. 

Kilka badań wykazało, że poprawa jakości powietrza w sali lekcyjnej może powodować lepsze wyniki w nauce.

W ramach badań poddano analizie wyniki w nauce dzieci w zależności od wskaźnika wentylacji. 

  • Szybkość wykonywania przez dzieci zadań matematycznych i językowych znacząco wzrosła w momencie zwiększenia napływu powietrza z zewnątrz.
  • Szybkość wykonywania zadań wzrastała o około 8% w momencie podwojenia udziału powietrza z zewnątrz we wdychanym powietrzu.

Możesz podjąć szereg działań, żeby nie dopuścić do niskiej jakości powietrza.

Oczywistym rozwiązaniem jest usprawnienie wentylacji, ale Ecophon wyznajemy zasadę, że lepiej rozprawić się ze źródłem zanieczyszczenia. Wykorzystywanie niskoemisyjnych materiałów budowlanych zmniejsza udział zanieczyszczeń w powietrzu i może pozytywnie wpływać na wyniki w nauce dzieci tak samo jak usprawniona wentylacja.

Wybór sufitów akustycznych Ecophon gwarantuje nie tylko doskonałe warunki akustyczne.

Nasze niskoemisyjne produkty przyczyniają się też do poprawy jakości powietrza.

rozwiązania akustyczne dla edukacji