Ruch, komunikacja i skupienie

Korytarze i strefy odpoczynku na przerwie często spełniają wiele funkcji – dla jednych stanowią miejsce nauki, podczas gdy inni przechodzą nimi z sali do sali, rozmawiają i bawią się. Hałas spowodowany wszystkimi tymi czynnościami rozprzestrzenia się po korytarzu i może dochodzić do sąsiadujących z nim klas. 

Wyzwanie

  • Zmniejszyć natężenie dźwięku
  • Zapobiec rozprzestrzenianiu się dźwięku

Rozwiązanie 

  • Zastosowaćsufit dźwiękochłonny o dobrych właściwościach pochłaniania, skutecznie ograniczających  rozprzestrzenianie się dźwięku 
  • Zastosować dźwiękochłonne panele ścienne tam, gdzie jest to potrzebne i możliwe

Rekomendowane produkty

 Zalecenia produktowe  Dźwiękochłonność Odporność mechaniczna  Wpływ na jakość powietrza Wykończenie powierzchni sufitu
Sufity: Super G 20 mm 
Panele ścienne: Akusto Wall
5 5 4 Super G
Panele ścienne: Akusto Wall
5 4 5 Wzmocniony Akutex™ FT

Sufity: Focus 

Panele ścienne: Akusto Wall

5 3 5 Akutex™ FT

Zalecenia dotyczą wskazanych w nagłówku typów pomieszczeń. Ocena przydatności poszczególnych produktów Ecophon opiera się na pięciostopniowej skali, gdzie najwyższa wartość oznacza najlepsze właściwości. W przypadku wpływu na jakość powietrza,  ocena 5 oznacza zgodność z wymaganiami klasy A+ francuskiego systemu oznakowania emisji VOC, a ocena 4 zgodnośc z klasą A tego samego systemu. Produkty ocenione na 4 i 5 spełniają też wymagania California Emission Regulation Standard.