Zabawa i poznawanie świata

Duża liczba dzieci przebywających razem w jednej sali w przedszkolu wiąże się z ryzykiem szybkiego narastania hałasu. Przez to dzieciom jest trudno słyszeć się nawzajem, a nauczycielom – wydawać instrukcje. W efekcie atmosfera staje się hałaśliwa, męcząca i wręcz nie do zniesienia, a nauczyciele muszą stale podnosić głos.

Wyzwanie

  • Zmniejszyć natężenie dźwięku
  • Uniemożliwić odbijanie się dźwięków od ścian i tworzenie się pogłosu

Rozwiązanie

  • Zastosować dźwiękochłonny sufit o dobrych właściwościach pochłaniania przeznaczony dla mowy we wszystkich częstotliwościach

  • Zamontować przynajmniej na jednej, a optymalnie na dwóch przeciwległych ścianach dźwiękochłonne panele

Rekomendowane produkty  

 Zalecenia produktowe Dźwiękochłonność Odporność mechaniczna Wpływ na jakość powietrza Wykończenie powierzchni sufitu
Sufity: Master 
Panele ścienne: Akusto Wall
5 3 5 Akutex™ FT
Panele ścienne: Akusto Wall
5 3 5 Akutex™ T

Sufity: Gedina 

Panele ścienne: Akusto Wall

3 3 5 Akutex™ T

Zalecenia dotyczą wskazanych w nagłówku typów pomieszczeń. Ocena przydatności poszczególnych produktów Ecophon opiera się na pięciostopniowej skali, gdzie najwyższa wartość oznacza najlepsze właściwości. W przypadku wpływu na jakość powietrza,  ocena 5 oznacza zgodność z wymaganiami klasy A+ francuskiego systemu oznakowania emisji VOC, a ocena 4 zgodnośc z klasą A tego samego systemu. Produkty ocenione na 4 i 5 spełniają też wymagania California Emission Regulation Standard.