Najczęściej odbywające się w tych pomieszczeniach zajęcia to różnego rodzaju prace w grupie. Bez odpowiednich warunków akustycznych dźwięk będzie się nieprawidłowo rozprzestrzeniał i przeszkadzał innym grupom i klasom znajdującym się w pobliżu. To prowadzi do nagromadzenia niepożądanych dźwięków, szczególnie tych o niskiej częstotliwości, przez co uczniowie muszą podnosić głos, co z kolei powoduje tylko jeszcze większe narastanie hałasu. Ostatecznie dochodziłoby do sytuacji, w której uczniowie mieliby problemy ze skupieniem, a nauczycielom trudno byłoby pomagać podopiecznym i wydawać im instrukcje.

Wyzwania

  • Zmniejszyć natężenie dźwięku
  • Zapobiec rozprzestrzenianiu się dźwięku
  • Zwiększyć zrozumiałość mowy

Rozwiązania

  • Zastosować dźwiękochłonny sufit o dobrych właściwościach pochłaniania przeznaczony dla mowy o wszystkich częstotliwościach 

  • Dźwiękochłonne panele ścienne 

Rekomedowane produkty    

 Zalecenia produktowe Niska częstotliwość (125 HZ) Dźwiękochłonność Odporność mechaniczna    Wykończenie powierzchni sufitu
Panele ścienne: Akusto Wall
5 5 3   Akutex™ FT
Panele ścienne: Akusto Wall
5 5 3   Akutex™ T

Sufity: Gedina 

Panele ścienne: Akusto Wall

3 3 3   Akutex™ T

Zalecenia dotyczą wskazanych w nagłówku typów pomieszczeń. Ocena przydatności poszczególnych produktów Ecophon opiera się na pięciostopniowej skali, gdzie najwyższa wartość oznacza najlepsze właściwości. W przypadku wpływu na jakość powietrza,  ocena 5 oznacza zgodność z wymaganiami klasy A+ francuskiego systemu oznakowania emisji VOC, a ocena 4 zgodnośc z klasą A tego samego systemu. Produkty ocenione na 4 i 5 spełniają też wymagania California Emission Regulation Standard.