Słyszenie jest podstawą zrozumienia

Pomieszczenia o funkcji edukacyjnej, takie jak sale wykładowe i konferencyjne odgrywają kluczową rolę w procesie przekazywania wiedzy. Żeby zrozumieć treść wykładu, słuchacze muszą mieć możliwość jednoczesnego słuchania i myślenia. Jeśli całą swoją uwagę koncentrują na próbach dosłyszenia i zrozumienia słów wykładowcy, zapamiętają znacznie mniej informacji. Bardzo ważne jest, aby głos prowadzącego był zrozumiały dla całej publiczności bez zniekształceń i bez przeszkadzających dźwięków w tle.

Wyzwanie

  • Poprawa zrozumiałości mowy.
  • Poprawa komfortu słyszenia.
  • Poprawa komfortu przemawiającego.

Rozwiązanie

  • Użycie sufitu dźwiękochłonnego wo najlepszych parametrach pochłaniania dźwięków we wszystkich częstotliwościach. Aby jeszcze efektywniej poprawić komfort słuchania, ważne jest rozważenie wydajności dźwięku przy niskich częstotliwościach (125 Hz).
  • Dodanie paneli ściennych na tylnej ścianie naprzeciw mówiącego, aby poprawić przejrzystość mowy i zredukować pogłos.
  • W większych salach wykładowych, w strefie przemówień powinny zostać zamontowane panele odbijające dźwięk, aby zapewnić przenoszenie głosu przemawiającego również na tył sali.

Znaczące pojęcia akustyczne

Produkty rekomendowane dla przestrzeni edukacyjnych

Dla najlepszych rezultatów, zalecamy łączenie rozwiązań z poniższej listy. Odwiedź odpowiednią stronę produktową podaną w tabeli, aby określić, które rozwiązanie jest właściwe dla Twoich potrzeb.

Płyty sufitowe Płyty wolnowiszące Panele ścienne
Master - Akusto Wall A
Focus   Akusto Wall C