Burza mózgów to dynamiczny proces, w trakcie którego często wiele osób mówi jednocześnie. Jest to zazwyczaj pomieszczenie o elastycznej aranżacji, którą pracownicy mogą dostosowywać do swoich potrzeb.   Dąży się do tego, by uczestnicy burzy mózgów czuli się swobodnie, co może oznaczać chodzenie po pomieszczeniu lub przyjmowanie różnych pozycji w udostępnionych, niestandardowych meblach.

Wyzwanie

  • Wspieranie komunikacji (przejrzystości dźwięku).
  • Wyeliminowanie pogłosu.
  • The room should also be properly sound-insulated to keep sound from entering or leaving the space. Pomieszczenie powinno również posiadać odpowiednią izolację akustyczną, aby dźwięk nie przechodził pomiędzy pomieszczeniami.

Rozwiązanie

  • Użycie sufitu dźwiękochłonnego.
  • Zastosowanie wolnowiszących paneli sufitowych o dobrych właściwościach absorpcyjnych dźwięku dla wszystkich częstotliwości, a szczególnie niskich.
  • Dodanie paneli ściennych pokrywających przynajmniej jedną ścianę, a najlepiej dwie przylegające do siebie.

Do uwzględnienia:

Zrozumiałość mowy, pogłos, dźwiękoizolacyjność.

Polska norma PN- B-02151-4 :2015-06 „Ochrona przed hałasem w budynkach. Wymagania dotyczące zrozumiałości mowy i warunków pogłosowych w pomieszczeniach” dla sal spotkań określa maksymalny czas pogłosu. W przypadku pomieszczenia o kubaturze mniejszej niż 500m3 czas pogłosu powinien wynosić nie więcej niż 0,8 sekundy. Warunek ten powinien być spełniony w każdym z pasm częstotliwości: 250, 500, 1000, 2000, 4000 i 8000 Hz. W przypadku jednak pomieszczeń o znacznie mniejszej kubaturze należy dążyć do osiągnięcia krótszych wartości czasu pogłosu.

Masz pytanie odnośnie akustyki biur i normy?

Produkty rekomendowane

Dla najlepszych rezultatów akustycznych, zalecamy łączenie rozwiązań z poniższej listy. Wejdź na odpowiednią stronę produktową, aby określić, które rozwiązanie najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

Systemy sufitowe Panele wolnowiszące Panele ścienne
Focus Solo Akusto Wall A
Combison   Akusto Wall C