Co oferujemy

Ecophon co-workers in the production plant

 

Jaka jest nasza oferta?

Wiele oczekujemy od naszych pracowników - w zamian oferujemy  naszym pracownikom dużo możliwości:

 • Silny duch przedsiębiorczości 
  Naszą kulturę korporacyjną charakteryzuje zdrowy apetyt na innowacje i rozwój.

 • Stabilna firma i ciągły rozwój
  Przez lata Ecophon wykazywał stały, pozytywny rozwój gospodarczy. Warunki wstępne dalszego dodatniego wzrostu są bardzo dobre.

 • Dobre środowisko pracy
  Nieustannie pracujemy nad zapewnieniem bezpiecznego i przyjemnego środowiska pracy.

 • Work- life balance
  Naszą ambicją jest znalezienie właściwej równowagi między pracą a życiem prywatnym.

 • Unikalna wiedza i eksperci
  Od ponad 50 lat Ecophon tworzy unikalny bank wiedzy na temat akustyki pomieszczeń. Uczymy się nawzajem, ale także szkolimy architektów, osoby z branży budowlanej, właścicieli nieruchomości i użytkowników końcowych.

 • Koleżeńskie środowisko
  Będziesz otoczony przez kolegów, którzy są mili i profesjonalni oraz pasjonują się swoją pracą.

 • Szanse na wywieranie wpływu
  Pracujesz w otwartym środowisku, mając wpływ na podejmowane decyzje i  realną  zmianę.

 • Dynamiczna atmosfera pracy
  Będziesz pracować w międzynarodowym środowisku z szansą rozwoju - osobistego i zawodowego.

Czego oczekujemy?

W celu utrzymania wysokiego standardu produktów i usług stawiamy naszym pracownikom jasne wymagania:

 • Oczekujemy od Ciebie pozytywnego nastawienia i chęci pracy zgodnie z naszymi podstawowymi wartościami: pasją, kompetencjami i innowacjami.

 • Oczekujemy od Ciebie zaangażowania i chęci oraz umiejętności pracy w zespołach.

 • Oczekujemy, że będziesz ambitny w wykonywaniu powierzonej pracy i będziesz gotowy wziąć na siebie odpowiedzialność.

 • Oczekujemy, że będziesz działać, podejmować decyzje i przyczyniać się do osiągania celów firmy zgodne z podstawowymi wartościami Siant-Gobain.

 • Oczekujemy, że będziesz otwarty na ulepszenia oraz będziesz mieć chęć i umiejętność znajdowania rozwiązań dla pomysłów własnych i innych.

 • Szacunek dla innych jest podstawowym warunkiem rozwoju zawodowego i osobistego pracowników Ecophon. Oznacza to, że oczekujemy, że będziesz mieć pozytywny stosunek do różnorodności etnicznej - innych kultur i ludzi o różnym pochodzeniu etnicznym.

Spełniasz nasze wymagania?

Jeśli tak, sprawdź aktualne oferty pracy Available jobs albo wyślij swoją aplikację z własnej inicjatywy.