Polityka prywatności i plików cookies

                                                                                        § 1

Saint-Gobain Construction Products Polska sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Okrężna 16, 44-100 Gliwice, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem 86064, której akta rejestrowe prowadzone są przez Sąd Rejonowy w Gliwicach X Wydział Gospodarczy KRS,, kapitał zakładowy 314 627 500,- zł, NIP 5220101585, zwana dalej „Saint-Gobain”, wprowadza niniejszą Politykę prywatności i plików cookies, zwaną dalej „Polityką”.

 

                                                                                         § 2

Pojęcie „Użytkownika” oznacza internautę odwiedzającego stronę internetową http://www.ecophon.com/pl oraz jej podstrony, zwaną dalej „Portalem”.

 

                                                                                         § 3

 1. Użytkownik w celu skontaktowania się z Saint-Gobain musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych. Również w celu zawarcia z Saint-Gobain poszczególnych umów za pomocą Portalu np. o rejestrację w Portalu, udział w szkoleniu, o udostępnienie spersonalizowanej instrukcji, konieczne jest wypełnienie odpowiedniego formularza. Dla zapisania się do newslettera konieczne jest podanie swojego adresu e-mail oraz wyrażenie zgody na otrzymywanie informacji marketingowych. Zgoda ta jest dobrowolna.
 2. Podanie danych osobowych w formularzach jest dobrowolne, przy czym niezbędne do udzielenia odpowiedzi Użytkownikowi oraz może być niezbędne do rozwiązania poruszonej przez niego sprawy. Jest także niezbędne do zawarcia umów za pomocą Portalu.
 3. Użytkownik może także skontaktować się z Saint-Gobain wykorzystując w tym celu podane w Portalu dane kontaktowe np. adres e-mail. W takiej korespondencji również podane zostaną dane osobowe np. adres e-mail.
 4. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularzy lub poda w trakcie kontaktu z Saint-Gobain, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w przepisach prawa, a przede wszystkim rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

 

                                                                                          § 4

 1. Administratorem danych osobowych jest Saint-Gobain.
 2. Saint-Gobain może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

 

                                                                                          § 5

Saint-Gobain  informuje Użytkowników, że odbiorcami danych osobowych będą: podmioty zapewniające hosting Portalu, dostawcy narzędzi marketingowych (w tym analitycznych), dostawcy narzędzi do wysyłki newsletterów, agencje marketingowe oraz podmioty obsługujące call-center.

 

                                                                                         § 6

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Saint-Gobain.
 2. Użytkownik ma również prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi, wówczas Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Użytkownik, na zasadach określonych w RODO, ma również prawo przenoszenia swoich danych osobowych.
 3. Użytkownik ma także dwa rodzaje prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli dane osobowe są przetwarzane:
  • na potrzeby marketingu bezpośredniego; tego sprzeciwu nie trzeba uzasadniać;
  • na podstawie innych prawnie uzasadnionych interesów Saint-Gobain; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia szczególną sytuacją Użytkownika.

 

                                                                                         § 7

 1. Saint-Gobain  przetwarza dane osobowe Użytkowników i wykorzystuje je w zakresie i w celu niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na wiadomość Użytkownika i rozwiązania sprawy przedstawionej w trakcie kontaktu Użytkownika z Saint-Gobain, a także w celu wykonania umów zawartych za pomocą Portalu.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest prowadzenie marketingu, w tym doskonalenie naszego newslettera poprzez analizowanie czy zapoznajesz się z jego treścią i którymi wiadomościami najbardziej się interesujesz oraz dopasowywanie treści naszego newslettera do Twoich zainteresowań oraz udzielenie odpowiedzi na wiadomość Użytkownika oraz rozwiązanie przedstawionej przez Użytkownika sprawy.
 3. Na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody, którą Użytkownik może wyrazić w osobnym oświadczeniu, Saint-Gobain ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail informacji marketingowych. W przypadku wyrażenia takiej zgody podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie także art. 10 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ustawy z dnia 16.07.2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Zgoda ta może być w każdej chwili wycofana przez Użytkownika, co nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

 

                                                                                         § 8

Dane osobowe przetwarzane w zakresie prowadzenia działań marketingowych będą przetwarzane przez czas ich prowadzenia przez Saint-Gobain lub wyrażenia przez Użytkownika sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych osobowych, lub odwołania zgody na wysyłanie informacji marketingowych na adres e-mail. Dane osobowe przetwarzane w związku z nawiązaniem kontaktu przez Użytkownika z Saint-Gobain będą przetwarzane przez czas potrzebny na udzielenie odpowiedzi na wiadomość Użytkownika i rozwiązanie poruszonej w niej sprawy. Natomiast dane osobowe przetwarzane w celu wykonania umowy będą przetwarzane przez czas trwania poszczególnych umów oraz czas niezbędny do wykazania prawidłowości ich wykonania.

 

                                                                                          § 9

Saint-Gobain  stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 

                                                                                         § 10

Użytkownik ma możliwości skontaktowania się z Saint-Gobain w sposób anonimowy lub z wykorzystaniem pseudonimu. Jednak korespondencja w niektórych sprawach może wymagać podania swoich danych osobowych. Użytkownik nie ma możliwości zawarcia umów z Saint-Gobain za pomocą Portalu w sposób anonimowy lub z wykorzystaniem pseudonimu.

 

                                                                                         § 11

 1. Saint-Gobain  wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Saint-Gobain .
 1. Saint-Gobain  przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
  1. marketingowym polegającym na zbieraniu informacji o tym, jakie działania Użytkownik podejmował w Portalu, czyli jakie linki były przez niego klikane i jakie strony Portalu odwiedzał, dopasowywaniu treści Portalu do zainteresowań i potrzeb Użytkownika, w tym poprzez generowanie spersonalizowanych treści,
  2. obsługi liczników odwiedzin, korzystanie z sond, zapamiętywanie wybranej wersji językowej,
  3. dla celów statystycznych, w szczególności umożliwienia Saint-Gobain  przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z korzystają z Portalu.

 

                                                                                        § 12

 1. Saint-Gobain  informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 2. Saint-Gobain  wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Saint-Gobain poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 3. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

 

                                                                                          § 13

Saint-Gobain  informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Portalu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

 

                                                                                          § 14

 1. Portal korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc., zwaną dalej „Google”.
 2. Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika w celu umożliwienia Portalowi przeanalizowania sposobu, w jaki Użytkownicy z niego korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z Portalu przez Użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na jej serwerach. Z uwagi na to, że Administrator posiada powiązania kapitałowe między spółkami z Grupy Saint-Gobain, które mają swoje siedziby również poza Europą, Państwa dane mogą zostać lub będą przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy w zakresie dostarczanych i wykorzystywanych przez Administratora narzędzi informatycznych, także do krajów, które nie zostały uznane przez Komisję Europejską za zapewniające odpowiedni stopień ochrony danych osobowych.

  W pozostałym zakresie będą przekazywane w szczególności na podstawie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych decyzją Komisji Europejskiej.

 3. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z Portalu przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu.
 4. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
 5. Użytkownik może wyłączyć działanie Google Analytics poprzez instalację bezpłatnego dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics, który dostępny jest pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl .

 

                                                                                           § 15

 1. W przypadku pytań i opinii dotyczących Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: odo.sgcppl@saint-gobain.com.
 2. Polityka znajduje się na stronie http://www.saint-gobain.pl/sites/sgpl.master/files/privacy_policy/polityka_prywatnosci_saint-gobain.pdf oraz w siedzibie Saint-Gobain.