Wpływ hałasu na edukację - podsumowanie badań naukowych

Dowiedź się jak znaczący jest wpływ akustyki i hałasu na środowisko uczenia się i zdolność dzieci do nauki podczas zajęć szkolnych.
Badania/ case study Edukacja

W oparciu o dotychczasowy przegląd literatury autorstwa profesor Bridget Shield, stworzyliśmy krótkie streszczenie podsumowujące szereg przperowadzonych badań.

Jest ogólnie wiadomym, że poziomy hałasu w budynkach szkolnych mogą być dostatecznie wysokie, aby mieć negatywny wpływ na uczniów i nauczycieli. Ale jak silny jest ten związek? Co trzeba zrobić, aby ten negatywny wpływ zminimalizować i aby przestrzeń szkoły ułatwiała przekazywanie wiedzy, a nie je utrudniała?Znajdź odpowiedz i dowiedz się więce na temat:

 

Zalecanych, bezpiecznych poziomów dźwięku oraz tych rzeczywistych, występujących w szkołach

  Koniecznych kroków prowadzących do ograniczenia hałasu w szkołach
  Wpływu hałasu na zdrowie nauczycieli (fizyczne i psychiczne)
  Wpływu hałasu na zdolność uczenia się i zachowanie uczniów 
  Wpływu hałasu na koncentrację i poziom rozdrażnienia wśród nauczycieli i uczniów
   Poziomów dźwięku w otwartych przestrzeniach edukacyjnych
  Optymalnych warunków akustycznych dla edukacji inkluzywnej

 

Wyobraź sobie ulgę jaką odczuli by nauczyciele, jeśli mogliby pozostać w pełni skoncentrowani na nauczaniu, nie będąc zakłócanymi przez hałas dobiegający z zewnątrz oraz wytwarzający sie wewnątrz klasy, a uczniowie mogliby skupić swoją uwagę na zdobywaniu wiedzy.

Pobierz broszurę nt. badań naukowych dotyczących szkolnictwa >>>