SP 340, Warszawa badania

Szkoła podstawowa 340 w Warszawie jest pierwszym budynkiem szkolnym w Polsce spełniającym wymagania akustyczne normy PN-B-02151-4:2015-06.

Budynek szkoły podstawowej nr 340 w Warszawie jest jednym z największych w Polsce. Duża liczba uczniów (1200) oraz niewłaściwe wykończenie pomieszczeń szkoły powodowały, że warunki akustyczne panujące w budynku były bardzo uciążliwe zarówno dla uczniów jak i nauczycieli. Pomiary akustyczne pokazały, że pomieszczenia, w których przebywają uczniowie są bardzo głośne i pogłosowe.
W wielu przypadkach pomierzone wartości czasu pogłosu były 3-4 razy wyższe od maksymalnych wartości określonych w obowiązującej normie PN-B-02151-4:2015-06.
Również zrozumiałość mowy, wyrażona wskaźnikiem transmisji mowy STI była bardzo słaba, w skrajnym wypadku równa 0,31.

Wszystko to sprawiło, że budynek szkoły – jako pierwszy w kraju - został poddany całościowej modernizacji akustycznej i stał się pierwszym budynkiem szkolnym w Polsce spełniającym wymagania akustyczne normy PN-B-02151-4:2015-06.

Tym samym stał się też poligonem doświadczalnym pozwalającym ocenić wpływ poprawy akustyki wnętrz na efektywność pracy, samopoczucie i zdrowie uczniów oraz nauczycieli.

arrow_forward

Przeczytaj raport z badań w SP 340 w Warszawie

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o badaniach lub zaplanować aranżacje akustyczne w obiektach oświatowych zapraszamy do kontaktu.

Mikołaj Jarosz, tel. 602 421 104

e-mail: mikolaj.jarosz@saint-gobain.com